KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Regionální konference Evropské unie seniorů - oblasti Střed/Západ v Aachen, Německo
Zpět

Regionální konference Evropské unie seniorů - oblasti Střed/Západ v Aachen, Německo

Přidáno 20. 5. 2018
Ilustrační foto
Sdružení křesťanských seniorů ČR bylo pozváno k účasti na Regionální konferenci Evropské unie seniorů- ESU, konané ve dnech 27. - 28. dubna v německém Aachenu- Spolkové zemi Nord- Westfalen / NRW /.
K účasti byli vysláni Dr. Dagmar Koutská a dr. Václav Roubal, členové výboru SKS. Konference probíhala pouze v německém jazyce, v budově Biskupské akademie biskupství Aachen.
Konferenci i jednání řídila převážně viceprezidentka ESU Dr, Gabriele Peus- Bispinck, spolu s předsedou Unie seniorů kraje Aachen Herbertem Gellerem.
Účastníci přijeli převážně z tohoto regionu, ale také z Belgie, a to z vlámské, lucemburské, nizozemské a valonské frakce, které úzce spolupracují na mnoha úrovních. O konkrétní spolupráci v příhraniční oblasti německo-polské příhraniční oblasti referoval Ulrich Winz.
 
Nadcházejících voleb do Evropského parlamentu koncem května příštího roku se týkal obsažný příspěvek Prof. Dr. Otto Wulffa, předsedy Unie seniorů CDU Německa. Zdůraznil důležitost těchto voleb, na jejichž výsledku bude záležet, jak se Evropa bude stavět k ostatním státům světa a zda bude významným článkem světového společenství. EU čítá 450 milionů občanů, ale je to jen 1 procento světové populace.
Významná byla účast prezidentky ESU, Prof. An Hermans, která vlastně z blízkého regionu Belgie pochází. Svůj obsažný projev s tématem ESU- sítˇstarších lidí pro starší lidi v Evropě - předala účastníkům v tisku / máme k dispozici / a zdůraznila hlavní motto činnosti celé organizace ESU a její základ, kterým je a má nutně být vzájemná spolupráce a respekt na všech úrovních jako cesta k prosperující a bezpečné Evropě. K tomu naše organizace jako celek i jednotlivé organizace národní významně přispívají, jak to dokumentovalo i vystoupení dalších účastníků, kterých se na této konferenci v aachenském trojuhelníku tří zemí sešlo na padesát. Téma tohoto setkání - V euroregionech budou Starší- bylo naplněno, i v konkrétních informacích o zdravotní péči pro seniory, pečovatelských službách a jejich systému, ale i o společenských akcích pro seniory i seniorů pro společnost / organizování sbírky pro nejchudší vrstvy v Indii belgickými seniory /, exkurzemi, společnými poradami.
Významné bylo také vystoupení bývalého předsedy ESU Dr. Bernharda Wormse (2001 – 2013), který hovořil o mezinárodním vývoji v časech kancléřů Adenauera a Kohla,
o potřebě seriozní politiky. Zdůraznil, že jsme všichni křesťané a z tohoto základu, kterým je Kristus, musíme trvale nutně vycházet a na tom stavět celou budoucnost Evropy. Nic nás, všechny Evropany, nemůže zastavit, budeme-li se o tuto sílu ve společné Evropě opírat.
Tuto myšlenku podpořil a jako základ činnosti i naší organizace Sdružení křesťanských seniorů v ČR potvrdil také náš dr. Václav Roubal, bývalý dlouholetý pŕedseda SKS, blízký spolupracovník dr. Wormse. Uvedl, že ESU přijala "Magnu Chartu Seniorum", naplňovaný princip blíženecké lásky. To naší seniorské organizaci dává důvěru i jiných organizací.
 
Vřelý ohlas na závěr konference, přátelské diskuze během jejího konání potvrdily správnou volbu tématu.
Poděkování si zasloužili její organizátoři, zejména dr. Gabriele Peus-Bispinck, kterou čekala další náročná akce - spoluúčast na Katolickém dnu v Munsteru o dalším víkendu.
Sama se také již zúčastnila několika konferencí u nás v Praze, byla vždy spokojena a do Prahy ráda vždy přijíždí.
 
Odpoledne druhého dne konference pak následovalo ještě přijetí účastníků starostou města Aachen v prostorách památné radnice, místem korunovace římských císařů Svaté říše římské a tudíž také i po dvakrát korunovace našeho Karla IV. V Aachenu, v této budově je i teď každoročně udělována cena Karla Velikého, o svátek Nanebevzetí, letos 10. května. Tento rok tuto cenu za zásluhy o angažovanost za mír, pokoj, svobodu a demokracii, pochopení mezi národy a vládami Evropy převzal francouzský prezident Emmanuel Macron.
Při malé prohlídce městem jsme pak shlédli další dominantu města- světoznámou katedrálu s patrovými ochozy, jejíž centrální, nejstarší část založil Karel Veliký. Poklad katedrály ukrývá i jeho královské křeslo, ostatky.
Pozoruhodné je spojení s gotickou částí - bez podpěrných oblouků, jen s vyztužením zdí a barokní část na straně druhé. Město bylo za druhé světové války značně poškozeno, původní královské lázně a budova divadla jsou proto již nově postavené budovy. Archaický ráz podtrhuje i několik původních kašen a obnovených domů. Byli jsme překvapeni rozsáhlou moderní stavbou základní církevní katolické školy i samotného místa konání konference - Akademií biskupství, spolu se seminářem.
 
Naše účast na této konferenci byla oceněna a je pro obě naše organizace jistě přínosem ke vzájemné spolupráci.
Jen malá praktická glosa- po naší daleké cestě vlakem jsme s několika německými kolegy konstatovali, že vlaková doprava je na stejné úrovni- podle nich je v ČR přece jen situace lepší...?
 
Zapsala:
Dr. Dagmar Koutská
Dr. Václav Roubal