KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2021 Nový sborník - SKS slaví 20. let od svého založení
Zpět

Nový sborník - SKS slaví 20. let od svého založení

Přidáno 1. 11. 2021
Ilustrační foto
Sdružení křesťanských seniorů předkládá čtenářům historii svého hnutí za uplynulé období v letech 2001-2021. Ve sborníku  jsou zachyceny počátky a vývoj SKS, spolupráce s občanskou společností, kontakty na úrovni národní i mezinárodní a činnosti Klubů. Zdravice od různých významných představitelů našeho veřejného života, Církve a předsedů nevládních organizací dokazují, že se SKS  stalo  uznávanou českou seniorskou organizací.
Dovolte, abych poděkovala touto cestou všem členům, kteří přispěli svou činností k rozvoji Sdružení křesťanských seniorů.
Přeji všem, bez ohledu na věk, aby byl pro ně sborník radostným a inspirativním čtením.
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů SKS