KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2021 Strategie stárnutí 2021-2025
Zpět

Strategie stárnutí 2021-2025

Přidáno 6. 12. 2021
Ilustrační foto

Projekt Senioři v krajích MPSV ČR dokončil důležitý dokument - Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025, který navazuje na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí na léta 2013-2017.

Jeho cílem je formulovat strategický přístup k přípravě společnosti na stárnutí a stanovit opatření, která budou zahrnuta a následně řešena v navazujícím akčním plánu.

Materiál, který se Vám dostává do rukou obsahuje analytickou část a takzvané Desatero přípravy společnosti na stárnutí s opatřeními, která budou rozpracována v navazujícím akčním plánu.

Priority, jimiž je třeba se v souvislosti se stárnutím společnosti v ČR zabývat, se týkají:  spravedlivých důchodů; dostupnosti a kvality sociálních a zdravotních služeb; dostupného a bezbariérové bydlení pro seniory; podpory sendvičové generace a neformálních rodinných pečujících; přípravy státu na stárnutí společnosti; podpory rodiny a mezilidských vztahů; bezpečného života seniorů, boji proti diskriminaci, násilí a zvýšení ochrany spotřebitele; celoživotního učení, trhu práce a aktivního stárnutí; bezbariérového veřejného prostoru a osvěty a medializace tématu stárnutí.