KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2021 Vánoční přání pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera
Zpět

Vánoční přání pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera

Přidáno 24. 12. 2021
Ilustrační foto
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.
Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
(Iz 9, 1-5)prani.jpg