KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2023 Papež ke dni seniorů a prarodičů v homilii 23.07.2023
Zpět

Papež ke dni seniorů a prarodičů v homilii 23.07.2023

Přidáno 26. 7. 2023
Ilustrační foto
Výňatky z homilie sestavil Pavel Jajtner

Myslím na prarodiče: jak krásné jsou tyto bujné stromy, pod nimiž si děti a vnoučata staví svá „hnízda“, poznávají atmosféru domova a zažívají něhu objetí. Jde o to, aby rostli společně: zelený strom a ti malí, kteří potřebují hnízdo, prarodiče se svými dětmi a vnoučaty, staří lidé s mladými. Bratři a sestry, potřebujeme nové spojenectví mezi mladými a starými, aby míza těch, kteří mají za sebou dlouhou životní zkušenost, zavlažovala zárodky naděje těch, kteří vyrůstají. V této plodné výměně se učíme kráse života, utváříme bratrskou společnost a v církvi umožňujeme setkání a dialog mezi tradicí a novostí Ducha.

Dnešní Boží slovo je tedy výzvou k bdělosti, abychom v našich životech a v našich rodinách nevytěsňovali staré lidi na okraj společnosti. Dávejme pozor, aby v našich přeplněných městech nehoustla osamělost; ať se nestane, že politika, která je povolána k tomu, aby se starala o potřeby těch nejkřehčích, zapomene právě na seniory a nechá je trhem odsunout do role „neproduktivního odpadu“. Ať se nestane, že kvůli honbě za mýty o efektivitě a výkonnosti nebudeme v plné rychlosti schopni zpomalit, abychom doprovodili ty, kteří stěží drží krok. Prosím, snažme se smísit, abychom rostli společně.

Bratři, sestry, Boží Slovo nás vyzývá, abychom se neoddělovali, neuzavírali se, nemysleli si, že obstojíme sami, ale abychom rostli společně. Naslouchejme si navzájem, veďme dialog, podporujme se. Nezapomínejme na prarodiče a seniory: díky jejich pohlazení jsme se mnohokrát pozvedli, znovu jsme se vydali na cestu, cítili jsme se milováni, byli jsme vnitřně uzdraveni. Obětovali se za nás a my je nemůžeme vyškrtnout ze seznamu svých priorit. Bratři a sestry, pojďme společně růst, pojďme společně kupředu: kéž Pán požehná naší cestě.

Více na stránkách:
https://www.vaticannews.va/cs.html