KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2023 Pavel Jajtner: Capax Dei ... Úvaha pro rok Spásy 2024
Zpět

Pavel Jajtner: Capax Dei ... Úvaha pro rok Spásy 2024

Přidáno 19. 12. 2023
Ilustrační foto
Čím více se rozšiřuje lidská schopnost poznání podivuhodného světa kolem nás, tím více nových otázek se vynořuje. Musíme si poctivě přiznat, že ve srovnání s tím, co nevíme, je poznaného světa sotva tolik, jako jediná kapka vody ve všech oceánech této planety.

Naše tělo je v podstatě jakýsi vesmír či zeměkoule v malém: je složeno z týchž látek, které nacházíme na této planetě, z týchž prvků, které vznikly v nitru dávno vyhaslých hvězd. Nejvíce je v našem těle vody, tedy kyslíku a vodíku, pak nějaký uhlík, dusík, křemík, a dokonce i železo. Máme blízko k prachu této Země, a přece jsme od něj, dokud jsme naživu, zároveň nekonečně daleko.

Nezbývá než žasnout: vždyť i neživá látka, jakou je například voda, má vlastnosti, které nelze označit jinak než jako zázračné. Propast mezi nejsložitější molekulou neživé látky a nejjednodušší buňkou živého organismu je podobně nekonečná jako propast mezi velmi inteligentními živými tvory a lidmi.
Svému psu říkáme jménem, ale nikdy mu neříkáme: "Jmenuji se Jan a budeme si tykat". Víme, že nás tento tvor nejen poslouchá, protože hierarchie smečky je mu vrozena, ale dokonce nás dokáže – svým způsobem – mít i rád. Víme, že můžeme mluvit my k němu, ale on nikdy nebude mluvit k nám. Pes není schopen přesáhnout sám sebe a představit si náš svět. Pes nás není schopen...
Ze všech tvorů jen člověk dokáže myslet za hranice svých schopností. Tušit velikost tajemství, které ho přesahuje a žasnout před nepoznatelným a nepochopitelným. Žasnout před Tajemstvím, o němž ví pouze to, že je, ale o němž neví, co skrývá. Již starověcí filosofové byli uchváceni zjištěním, že člověk je – slovy svatého Augustina: „capax Dei“, schopen Boha. Jen člověk je schopen jednat svobodně, a přijímat v každé situaci individuální volbu. Jen člověk má schopnost sám sebe zdokonalit nebo sám sebe zničit.
Není pochyb o tom, že všechno, co je, má také nějaký účel. Tak je tomu i s naší schopností Boha. Jestliže jenom nám, lidem, byla dána tato prokazatelná výsada tušení velikosti a smyslu řádu světa, jestliže jen my, lidé, dokážeme rozlišovat mezi dobrem a zlem, zcela jistě tomu tak není proto, abychom tuto výsadu použili sami proti sobě. Povinnost užívání naší schopnosti Boha ke konání dobra se projevuje tím naléhavěji, čím nelidštějším a nebezpečnějším se stává svět, v němž žijeme.
Co když mnohé z nás nepřesvědčí ani tato logika? Pak je tu ještě osvědčené pravidlo: „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch). Přes všechnu nejistotu a nedostatečnost lidského poznání je možné, účelné, a dokonce i nutné, aby se ti z nás, kteří o Bohu pochybují, ve svých pochybnostech přiklonili ve prospěch životního postoje příznivého nejen pro nás samotné, ale pro všechny lidi přítomné i budoucí. Aby přijali alespoň svou schopnost Boha.
Nikoli jako výsadu bezohledného vladaře, který může všechno – včetně zničení sebe sama – ale jako závazek, úkol a povinnost sloužit dobru a konat dobro. Protože jinak zde nemusí zanedlouho zůstat už nikdo, kdo by alespoň povzdechl: " Jak podivuhodní tvorové žili na oné podivuhodné planetě! "
Pavel Jajtner, DG, prosinec MMXXIII AD