KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2023 Senioři aktuálně VI.: Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku
Zpět

Senioři aktuálně VI.: Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku

Přidáno 4. 10. 2023
Ilustrační foto
P O Z V Á N K A na pracovní kulatý stůl pod názvem „Senioři aktuálně VI.“

Senioři představují čtvrtinu populace a, stejně jako lidé v celé společnosti, také oni se navzájem odlišují svými názory, socio-ekonomickým postavením, vzděláním a zájmem o veřejné dění.
Pořádá a srdečně Vás zve poslankyně Mgr. Nina Nováková a poslanec doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
Téma: „Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku“
 
Termín: 18. října 2023 v čase 14:00 – 16:00 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna PSP ČR, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1, zasedací místnost KDU-ČSL

Kulatý stůl si klade za cíl nejen pojmenovat aktuální problémy, s nimiž se současní senioři potýkají, ale také zachytit návrhy seniorů na celkové zlepšení života společnosti. Výstupy z kulatého stolu budou sloužit jako podněty pro výbory a komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i příslušná ministerstva.
 
PROGRAM:
 13:30 – 14:00            Registrace účastníků
 14:00 – 14:10            Nina Nováková, poslankyně PSP ČR, přivítání hostů, úvodní slovo 
 14:10 – 15:00            Vystoupení hostů
 15:00 – 16:00            Diskuse
 
Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu: pankovah@psp.cz do 13. 10. 2023. Vždy uveďte jméno, příjmení a organizaci. Vstup do budovy PSP ČR je možný pouze s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.