KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2024 Kulatý stůl Senioři aktuálně VI.: Senioři a primární zdravotní péče
Zpět

Kulatý stůl Senioři aktuálně VI.: Senioři a primární zdravotní péče

Přidáno 17. 5. 2024
Ilustrační foto
POZVÁNKA
na VI. kulatý stůl poslankyně Mgr. Niny Novákové
z cyklu Senioři aktuálně

organizovaný ve spolupráci s Radou seniorů ČR a Ministerstvem zdravotnictví

Téma: Senioři a primární zdravotní péče

Termín: úterý 4. června 2024 od 10.00 do 12:00 hodin
           - v místnosti A22 v budově Poslanecké sněmovny (vchod ze Sněmovní 4).

Program:
Zahájení: Mgr. Nina Nováková, poslankyně a předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů
Úvodní slovo: Ing. Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR
                       Zkušenosti seniorů s dostupností primární péče v regionech, aktuální problémy a potřeby
                       Václav Pláteník, MA, LL. M., náměstek ministra zdravotnictví
                       Přístup Ministerstva zdravotnictví k dostupnosti primární péče
Diskusní panel:
- Zástupce Odboru zdravotní péče MZd
- Zástupce Odboru dozoru nad zdravotním pojištění MZd
- Zástupce Sdružení praktických lékařů
- MUDr. David Halata, Skupina venkovského lékařství ČLS JEP
- Zástupce zdravotních pojišťoven
- Zástupce SMO
- Zástupce Asociace krajů
- Zástupci seniorských organizací
- Diskutující z prvního bloku
Svou účast prosím potvrďte na shejbaloval@psp.cz do 31. 5. 2024

Diskusní témata:
- Jaká je skutečná dostupnost primární zdravotní péče pro seniory v ČR?
- Jaké jsou zkušenosti s objednáváním k lékaři skrze elektronické nástroje?
- Jak mohou pomoci obce a kraje dostupnosti primární péče pro seniory?
- Jaká je zdravotní gramotnost seniorů, jak se orientují v systému?
 
Mgr. Nina Nováková, v. r.
poslankyně