Zpět

Zpravodaj PTP č. 14

Přidáno 26. 10. 2021
Ilustrační foto
Dne 9. září 2021 se konalo tradiční setkání PTP ve Svaté Dobrotivé - Zaječově, kterého se každoročně účastní i početná skupina členů Sdružení křesťanských seniorů. Za SKS jsme položili u památníku PTP věnec a pronesli za SKS projev.