KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2022 Aliance pro rodinu - medailonek
Zpět

Aliance pro rodinu - medailonek

Přidáno 5. 4. 2022
Ilustrační foto
Aliance pro rodinu vznikla v roce 2016 jako nástupnická organizace rodičovského spolku, který měl tradici již od 90. let minulého století.  Je svého druhu jediná advokační organizace v ČR, která hájí rodinu jako celek a rodinné hodnoty na celospolečenské a politické úrovni. I když respektujeme individuální práva jednotlivců, vnímáme, jak je oslabeno chápání rodiny jako celku a jak není přihlíženo k celistvosti jejích potřeb.
Hájíme také základní lidské právo obsažené v Úmluvě o právech dítěte: „Každé dítě má od narození právo na jméno, státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči, dále má právo na ochranu před svévolným zasahováním do svého soukromého života, rodiny, domova.“  (Čl. 7, Čl. 16)

Tedy stojíme proti mnoha tendencím moderní společnosti, které podle nás mají rozkladný účinek na rodinu. Bráníme přijetí homosexuálního manželství, rozvolnění chápání pohlaví jako nedůležité kategorie, zavedení genderu místo pohlaví a usnadnění volby pro změnu pohlaví. Zároveň usilujeme o zvýšení prestiže rodiny, o nastavení skutečně pro rodinné politiky a větší uznání pro ty, kdo vychovávají budoucí generaci a usilují o mezigenerační soudržnost.

Metody naší práce jsou: lobbing, kampaně se zapojením veřejnosti, přednášková a publikační aktivita a také pořádání Dne pro rodinu a manželství (letos 10.9.2022)
 
Úspěchy:
Podali jsme několik legislativních návrhů, které vylepšily ekonomické postavení pracujících rodin.
Pozvali jsme do ČR několik zahraničních odborníků, aby představili své zkušenosti a výzkumy.
Dodali jsem odborná pojednání k Ústavnímu soudu ve dvou kulturně závažných kauzách.
Vydali jsme několik knih a publikací.
Daří se nám vyvolávat společenskou diskuzi, díky které veřejnost dostává všechny informace i o rizicích plánů našich oponentů, kteří je podávají pouze líbivě.
Přinášíme věcné informace a kultivujeme projevy nesouhlasu.
 
Více na www.alipro.cz