KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2022 Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP
Zpět

Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP

Přidáno 28. 3. 2022
Ilustrační foto
Sdružení křesťanských seniorů vzniklo před dvaceti lety a k tomuto jubileu vydalo sborník.
SKS bylo založeno seniory, kteří zažili činnost československých křesťanských organizací před 2. světovou válkou a v letech 1945 - 48. Vycházelo z toho, že senioři jsou početnou a významnou částí naší společnosti a mohou ji ovlivňovat svými stanovisky opírajícími se o jejich bohaté životní zkušenosti a křesťanské hodnoty. Paměti a svědectví  považuje Sdružení stále za významnou oblast svých aktivit. Během svého vývoje SKS pochopitelně akcenty na některé oblasti měnilo.
Mnoho našich členů se angažuje v občanské společnosti, v rodině, v místních komunitách, a tak naplňuje představu aktivního a autonomního seniora. Členové jsou přesvědčeni, že najdou správná řešení problémů seniorů na základě mezigenerační solidarity, občanské zodpovědnosti a mezinárodní spolupráce. Sdružení se postupně stalo členem Rady seniorů ČR a získalo významné zastoupení v Evropské seniorské unii. Prvým předsedou SKS byl zvolen JUDr. Václav Roubal, který byl vystřídán dnešní předsedkyní doc. Ing. Lidmilou Němcovou.
 
U příležitosti vydání Sborníku se 22.2.2022 sešli zástupci výboru SKS s kardinálem D. Dukou v pražském Arcibiskupském paláci. Předsedkyně SKS Lidmila Němcová poděkovala panu kardinálovi za dosavadní spolupráci, předala mu  sborníky s jeho článkem a medaili s motivem pražské katedrály. Ing. Stanislav Kodys, zástupce Klubu ze Žďáru n. S předal kazetu o tamních tradičních Pašijových hrách. 
Poté následovala hodinová diskuse k ožehavým otázkám dnešní doby. 
Otázky se týkaly vztahů mezi nevládními organizacemi a občanskou společností, ocenění a řádů, které pan kardinál obdržel, jeho reakcí na synodu a na problémy tradičního a liberálního směru v katolické Církvi, encyklik papeže Františka o sociálním učení Církve, úlohy kněží v dnešním světě a mnoha dalších ožehavých okruhů. Předsedkyně doporučila obnovu konferencí k tzv. Borským tézím v Boru u Tachova.
Pan kardinál v otevřené diskusi zdůraznil velký úkol seniorů, a to předávat životní zkušenosti, důležitá je historická paměť. Mládež potřebuje podporu a orientaci, protože vyrůstala a vyrůstá ve zcela jiných podmínkách než jejich prarodiče. Kromě jiných faktorů zdůraznil i nestabilitu rodiny, vliv medií a digitální technologie. Je nesmírně důležité upevnit vazbu mezi mladou generací a prarodiči. Za nejvýznamnější považuje  hodnotové zakotvení každého jednotlivce, které pomůže překonat nesnáze doby. Pozornost je třeba věnovat i občanům předdůchodového věku.
Závěrem  pan kardinál zdůraznil nutnost realistického pohledu na svět, význam příkladného jednání jednotlivců i organizací na základě praktikovaných hodnot a naději. Popřál členům SKS do další etapy jejich činnosti hodně zdaru.
 
Doc. Ing. Lidmila Němcová
předsedkyně SKS Praha