KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2024 Ohlédnutí za Václavem Němcem…
Zpět

Ohlédnutí za Václavem Němcem…

Přidáno 22. 5. 2024
Ilustrační foto
Letošní jaro, plné neobvyklých změn, přineslo i smutnou zprávu: po dlouhé, těžké nemoci zemřel 30. 3. 2024 Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. 
Narodil se 2.11.1929 v Praze, v katolické rodině právníka, který aktivně. spolupracoval s TGM a E. Benešem. S generálem R. Štefánikem ho pojilo osobní přátelství. Toto vše formovalo i malého Václava.
Po maturitě v roce 1948 začal studovat na ČVUT, kde byl před poslední ročníkem vyloučen pro politické názory. Poté byl povolán do PTP, kde pracoval v uhelných dolech na Ostravsku. Po ukončení vojenské služby byl zaměstnán ve službách Nerudného průzkumu. Dálkově studoval geofyziku na Karlově univerzitě, kde uplatňoval matematické metody v geologii. Postupně pronikl i do mezinárodního vědeckého života. Přednášel na kongresech doma i v zahraničí, Mnoho let vedl matematickou geologii v rámci Sympozia Hornická Příbram. Po odchodu do penze založil nový směr Geoetiky, který byl prioritou jeho zájmu až do konce.
Znalost mnoha jazyků mu umožnila přednášet ve dvaceti zemích světa.
Byl aktivní klavírista a příznivec hudby B. Smetany. Po roce 1989 se zapojil do činnosti křesťanských organizací. Pracoval i ve Výboru Sdružení křesťanských seniorů a posléze jako poradce výboru.
Václav Němec zůstává v srdcích nás, křesťanských seniorů.
Čest jeho památce!
Jaroslav Hulák
mpř. Sdružení křesťanských seniorů z.s.