KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy z ESU 2021 Deklarace ESU ze dne 23. 3. 2021
Zpět

Deklarace ESU ze dne 23. 3. 2021

Přidáno 12. 4. 2021
Ilustrační foto
Senioři a jejich digitální začlenění do dnešní digitální společnosti
Resumé a překlad (Lidmila Němcová)
1. Úvod
Se stárnutím obyvatelstva jsme se doposud v tak velké míře v historii lidstva nesetkali; demografický vývoj je dnes stejně tak důležitý jako klimatické a technologické změny. Lidská práva jsou zakotvena v mnoha světových dokumentech, tak např. OSN vyhlásila Dekádu zdravého stárnutí 2021–2030. I Rada Evropy vyhlašuje pro období od července 2020 do prosince 2021 společnou strategii, ve které podporuje dodržování lidských práv, plnou participaci seniorů a jejich spokojený život ve společnosti. Pandemie nám dává příležitost k reflexi o existujících rozdílech, stereotypech, prioritách, prevenci, hodnotách aj.  do budoucnosti. Přidávají se další impulzy. Vedle zdravotních se připojují další, které ovlivňují životní styl, Je to především digitální komunikace a informace, všechny druhy digitálních nástrojů. Zvyšující se používání digitálních nástrojů nám otevírá příležitosti, jež nám nabízí digitalizace – oproti tomu může způsobit a zviditelnit rozdělení společnosti. 
 
b) Práva seniorů participovat na životě společnosti 
Podle průzkumu OECD z r. 2018 internet používalo 49,9% seniorů, zatím co mladých mezi 16 - 24 lety 95.9%. Zapojení seniorů do digitální společnosti žádá okamžité řešení, jinak hrozí digitální a sociální vyloučení, obě vyloučení jsou propojena.
 
c) Digitální rozdělení společnosti
V dokumentu Lidská práva seniorů, participace a dobrého žití v éře digitalizace z prosince 2020 se zdůrazňuje úkol: 
setřít rozdíl mezi starou a mladou generací, mezi muži a ženami tím, že budeme usilovat o různé formy vzdělávání a tréninku a celoživotní vzdělávání, zahrnout princip inkluze pro všechny. Mezi důležité patří Vzdělávací akční digitální plán Evropské Unie. Bohužel konkrétní analýza seniorů chybí. Nesmíme zapomenout na hendikepované seniory.
 
d) Digitální inkluze
Digitální inkluze neznamená jenom možnost připojení k internetu, ale zahrnuje i další aspekty: přístup k internetu, finanční možnosti, digitální znalosti a dovednosti, celková organizace digitálních služeb, kapacity pro kontrolu digitálních informací, fake news aj... Stupeň zapojení seniora závisí na jeho předchozích životních zkušenostech. Zdůrazňují se např. speciální seniorské programy, příručky, mezigenerační spolupráce, podpora a spravedlnost, úloha médií apod. 
ESU vyzývá politiky EU na všech úrovních, aby se zasadili o podporu našeho prohlášení.
 
e) Připojení, komunikace, přínos
Digitální připojení a běžné používání internetu znamená pro seniora být zaintegrován do digitálního prostoru a je klíčem k informacím, vzdělávání, nákupům, hrám, teleworku, komunikaci s ostatními, k informacím o zdravotnických a wellness službách...
Je třeba, aby společnost bojovala s překážkami, které limitují digitální inkluzi jako např.: nízká úroveň digitálních dovedností, finanční možnosti, zemědělské oblasti, poskytovatelé internetových služeb, neformální vzdělávací služby,  seniorské asociace, vzájemné kontakty mezi mladými a seniory.
Digitální technologie se může stát základním klíčem k plné participaci seniorů ve společnosti. V opačném případě, pokud bychom nezajistili technologický přístup a vzdělávání vystavujeme seniory sociálnímu vyloučení a osamění. Senioři mají právo participovat ve všech oblastech společnosti, a proto digitální integrace je základní podmínkou pro jejich účast a participaci společnosti, ve které žijí.