KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy z ESU 2021 PF 2021 from ESU - EN - DE - FR - ES
Zpět

PF 2021 from ESU - EN - DE - FR - ES

Přidáno 2. 1. 2021
Ilustrační foto

  
VESELÉ VÁNOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021

 

Rok 2020 byl zcela výjimečným rokem. Pandemie COVID – 19 přinesla lidstvu dosud nepoznané výzvy a zároveň mimořádné ohrožení zdraví, životů, práv a spokojeného žití seniorů. Týká se všech a doléhá na každého jednotlivce. Stává se katalyzátorem při hledání cest, jak má společnost vnímat potřeby a lidská práva starých spoluobčanů.

Evropa si během zotavování z covidové pandemie získává příležitost vydláždit si cestu k inkluzivnější a spravedlivější společnosti přátelské ke všem věkovým skupinám, spočívající na demokracii, na vládě práva a na nepostradatelném respektu k lidské důstojnosti. Tyto myšlenky jsme vyjádřili v nedávné rezoluci se zdůrazněním, že musíme při budování a zotavování Evropy držet pohromadě.

Koncem roku 2020 jsme počítali s oslavou 25. výročí založení ESU a jsme vděčni všem, kteří se zasloužili o její vybudování. Děkujeme Vám a všem partnerům z naší sítě za Vaši aktivní činnost pro dobro spoluobčanů a za spolupráci v našem společenství.

Přejeme si, aby se r. 2021 stal rokem naděje a solidarity, který zdůrazní práva seniorů a jejich přání mít aktivní úlohu ve společnosti a při vytváření její politiky.

Podělme se o zkušenosti a o dobrou praxi, nechť je hlas seniorů slyšen, participace seniorů buď posuzována jako dar i jako příležitost.

An Hermans, prezidentka ESU
Guido Dumont, generální tajemník ESU

přeložila: Lidmila Němcová
 
Mailing_christmaswishes_ESU_2020_EN.jpgMailing_christmaswishes_ESU_2020_DE.jpgMailing_christmaswishes_ESU_2020_FR.jpgMailing_christmaswishes_ESU_2020_ES.jpg