KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zprávy z ESU 2024 Zpráva o konferenci ESU v Bratislavě, konané ve dnech 8. až 10. února 2024
Zpět

Zpráva o konferenci ESU v Bratislavě, konané ve dnech 8. až 10. února 2024

Přidáno 5. 3. 2024
Ilustrační foto
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Účastníci za SKS: Doc. Lidmila Němcová, Karel Tomek, Pavel Jajtner
Program konference:
Čtvrtek, 8. února 2024 od 17.00: Zasedání předsednictva ESU. Za SKS se zúčastnila doc. Němcová.
Témata: připravit zasedání Exekutivního výboru tak, aby se předjednaly všechny otázky a nejasnosti, které by mohly vzniknout. Velkým úkolem budou volby nového vedení ESU na připravovaném kongresu ESU, 8.4.- 10.4. v Leuvenu. Dobře připravené materiály budou předloženy a vysvětleny na následné jednání EXCO. Budou předloženy a projednány na nejbližším zasedání rozšířeného výboru SKS v Praze, 14. března 2024. Příslušné materiály k počtu delegovaných osob z jednotlivých národních organizací i návrhy kandidátů na předsedu ESU jsou v písemné formě k dispozici. Bude vhodné projednat účast dalších členů výboru SKS na kongresu a připravit plné moci. Případné dotazy zodpoví, jakož i doplnění a podrobnosti podá v rozpravě doc. Němcová.
Pátek, 9. února 2024, od 9. 00 do 13. 00: Vystoupení hostů a přednášky
Uvítání: moderátor Miloš Nemeček představuje paní An Hermans, odstupující předsedkyni ESU, Petera Macha, předsedu ZKS a člena EXCO v ESU a jako prvnímu dává slovo panu Milanu Majerskému, předsedovi KDH (někdejšímu starostovi města Levoča, nyní také poslanci a županovi samosprávného Prešovského kraje).

Stručný obsah uvítacích projevů:
An Hermanns: letos velké výzvy, především volby do EP. Evropa je náš domov, vyznávající hodnoty svobody, demokracie, solidarity a lidské důstojnosti.
Milan Majerský: Složitá až dramatická politická situace na Slovensku, ohrožená demokracie. KDH v opozici. Politické pozice KDH jsou založeny na 3 pilířích: národním, křesťanském a sociálním. Na Slovensku je 1,5 milionu seniorů, z toho 500 tis. na hranici chudoby. To je jeden z důvodů, proč je velmi důležité se jim věnovat. Samosprávný kraj Prešov (800 000 obyvatel) provozuje 24 sociálních zařízení. Problémem jsou nízké platy sociálních pracovníků. Mnozí odcházejí do ciziny. Průměrný plat po zvýšení činí (po zvýšení 1.100 € = 27.500 Kč). Útulky pro bezdomovce provozuje Církev a Charita.
Peter Mach, původně matematik a člen EXCO ESU, předseda Zväzu křesťanských seniorov - ZKS). Po postkomunistické Jednotě důchodců Slovenska je ZKS druhá největší seniorská organizace na Slovensku, čítá na 4000 členů. Svaz vydává časopis Generácie (ukázky k dispozici), cíle: snaha o zlepšování postavení seniorů, vzdělávání, finanční a spotřebitelská gramotnost. Působení: zastoupení v Radě seniorů, vyvracení bludů levičáků. Peter Mach cituje eurokomisařku Dubravku Šuica: „Jestliže déle žijeme, musíme déle pracovat“. Velký úkol: nastávající volební kampaň do Evropského parlamentu.

Odborné přednášky k volbám do EP:
Ivan Štefanec, europoslanec za KDH v EPP téma přednášky: Evropské výzvy a angažovanost občanů … Úkol: seniory musí být víc vidět ve veřejném životě
Miriam Lexmann, europoslankyně za KDH v EPP, téma přednášky: Evropská unie ve službě občanům
Heinz Becker, místopředseda ESU, europoslanec do 2019, Klíčové priority pro EPP – připravované Memorandum EPP pro nadcházející volební kampaň do Evropského parlamentu. Velmi kvalifikovaný výklad jednoho z nejaktivnějších, nejkompetentnějších a nejvýznamnějších členů přípravného týmu Memoranda.

Od 11.00 přednášky na téma: 20 let členství Slovenska v EU a očekávání občanů
Ján Figel´, někdejší eurokomisař za Slovensko, téma přednášky: Cesta Slovenska do EU
Vladimír Šucha, vedoucí zastoupení Slovenska při Evropské komisi, téma přednášky: 20 let Slovenska v EU a letošní volby do EP
Marek Mračka, odborník na sociální tématiku a analýzu médií, téma přednášky: Informace a dezinformace v kontextu voleb do EP
Podrobné informace v přiložených tištěných materiálech. Případné dotazy zodpovím v rozpravě na nejbližším zasedání rozšířeného výboru SKS. K dispozici mám 11 stran rukopisných poznámek.

Od 14.30 do 18.00 Zasedání (výkonného) exekutivního výboru ESU
Schválení protokolu o zasedání výkonného výboru ze dne 23.11.2023 v Nikosii, více info:
ESU - European Seniors' Union - New perspectives about ageing better (esu-epp.eu)
 
Kandidatury na prezidenta ESU
Kandidáti:
Constantinos Phellas, Kypr, datum narození neuvádí, nelze nalézt ani na internetu. Přibližně, podle dalších dostupných údajů v CV na internetu, může jít o rok narození kolem r. 1960. T.č. zástupce rektora university v Nicosii. Podal stručné informace v písemné  formě prostřednictvím kyperských delegátů, k dispozici je mohu poskytnout (v angličtině).
Stefaan Vercamer, Belgie, nar. 1961, bližší informace níže v poznámkách a v rozpravě na nejbližším zasedání rozšířeného výboru SKS.
Rainer Wieland, Spolková republika Německo, nar. 1957, t.č. místopředseda EP, jeho mandát končí letos, bližší informace mohu poskytnout v rozpravě na nejbližším zasedání rozšířeného výboru SKS.
Další body programu EXCO EPP:
Kongres ESU (9. až 10. dubna 2024 v Lovani) s volbami do řídících orgánů. Písemné materiály jsou k dispozici. Další info budou zasílány průběžně.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2023 (dokument v angličtině), bude k dispozici v tištěné podobě v sekretariátu SKS.
Organizace seniorů a volební kampaň do EP
Kalendář zasedání pro rok 2024
Různé, diskuse

Sobota, 10. února 2024: 10 až 11.30: exkurze turistickým autobusem (Prešporáček) po nejvýznamnějších turistických a historických zajímavostech Bratislavy, doprovázená profesionálním výkladem ze záznamu do sluchátek ve většině evropských jazyků (včetně kupř. finštiny či řečtiny) podle výběru účastníka. Návrat účastníků konference do domovských destinací.
Poznámky PJ:
Seniorské organizace, které navrhly kandidáty na prezidenta ESU se ucházejí o podporu národních seniorských členských organizací. Doporučuji tuto záležitost projednat nejpozději na zasedání rozšířeného výboru SKS, plánovaném na 14. březen 2024. Za optimální, podle osobního názoru (shodného s míněním nemalé řady kolegyň a kolegů z různých národních seniorských organizací), považuji zvolit pana Stefaana Vercamera, nar. 09.06.1961, otce 4 dětí. Kromě jeho plné kvalifikace odborné i osobnostní a energie relativního mládí je významnou okolností jeho belgické občanství, z něhož plyne blízkost k sídlu EP a bezprostřednost kontaktů na členy EPP. Pan Vercamer byl na konferenci v Bratislavě přítomen a jako jediný z celkem 3 kandidátů se nám, budoucím volitelům, osobně představil.
Na funkci jednoho z místopředsedů ESU bude na kongresu v Lovani v dubnu t.r. kandidovat pan Peter Mach, od něhož můžeme očekávat, že bude kvalitně sdílet a zastávat postoje a stanoviska našeho SKS. Proto bude vhodné, aby SKS pana P. Macha podpořilo a současně nenavrhovalo vlastního kandidáta.
Každý z vyslaných reprezentantů SKS bude ve volbách nového vedení ESU disponovat nejvýše 3 dalšími volebními hlasy. Podmínkou je, aby nejpozději na volebním kongresu v Lovani v dubnu 2024 předložil nejvýše 3 příslušné plné moci od nepřítomných členů.
 
Více informací:
https://esu-epp.eu/events/esu-conference-in-bratislava-a-resounding-success/
ESU Conference in Bratislava: A Resounding Success

Poznámka: Žel, kvalitnější společné (tzv. rodinné) foto nemám k dispozici. Při seznámení se s níže uvedenou informací lze využít automatický překladač z angličtiny do češtiny.
Nearly 50 participants gathered in Bratislava on February 8-9 for a series of well-prepared meetings organized by ZKS (Zdruzenie kresťanských seniorov Slovenska) and our ESU. The congress was marked by informative discussions and a focus on the active participation of seniors in society. We extend special thanks to Peter Mach for ensuring the seamless organization of this successful event.
The conference featured high-level speakers who delivered inspiring messages and encouragement for seniors’ involvement in society. The agenda covered three main subjects, including the 20th anniversary of Slovakia’s entry into the European Union and the upcoming European elections.
Notable speakers included our ESU President An Hermans, ESU Vice President Heinz Becker, KDH President Milan Majerský, European Parliament members Miriam Lexmann and Ivan Štefanec, the first Slovak EU Commissioner Ján Figeľ, Member of Parliament Branislav Škripek, and others. The participants, representing leading Christian-oriented senior organizations in Europe, praised the quality of the presentations and acknowledged the significant expansion of their knowledge about Slovakia.
Particularly appreciated was the insightful information on the 20th anniversary of Slovakia’s EU membership:
– Milan Majerský: The KDH President provided an assessment of the current political situation, emphasizing the KDH’s return to parliament and its role in upholding the rule of law as an opposition party.
-Ivan Štefanec (MEP) discussed European challenges and citizen involvement, highlighting the EU’s need to support Ukraine in defending its freedom. He emphasized the importance of seniors’ involvement in addressing various challenges, such as security, energy independence, environmental and digital transformation.
– Miriam Lexmann (MEP) focused on how the European Union serves its citizens, especially seniors. She emphasized the principles of subsidiarity and proportionality in guiding EU policies to ensure a dignified life for citizens of all ages.
A highlight of the conference was the captivating intervention of Ján Figeľ,Through his personal life history, the audience gained insights into “Slovakia’s road to the EU. Mr Figel was EU Commissioner and Deputy Prime Minister of Slovakia, providing insights into Slovakia’s journey to EU membership and its contribution to the Union’s development.He underscored that Slovakia’s EU membership was seen as a confirmation of its equal position among other free and independent countries. While anticipating financial support and economic growth, Slovakia contributed culturally, socially, and in values to strengthen and unify the European community.
Strategic dialogues and looking ahead during the Conference
– The audience showed great interest in the formation of the Memorandum of the EPP for the June 2024 elections, with Heinz Becker’s clear explanation making the complex content accessible.
– The Presidency and Executive Committee focused on the future of ESU, including discussions about the upcoming ESU presidential elections in April 2024.
The ESU Conference in Bratislava has not only expanded our understanding of Slovakia but has also strengthened our resolve to actively contribute to the ongoing dialogue about the future of seniors in Europe. Here you can view the complete program of the conference as well as biographies of the speakers and their respective topics.
 
Zprávu podává: Pavel Jajtner, 26. února 2024