KDU.breadcrumbs.homeKalendář 2020 29. schůze výboru SKS

Zpět

29. schůze výboru SKS

01
září
13:30
Místnost SKS, Palác Charitas
Program: 1.Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
                 2. Plánované akce na 2. pololetí - L. Němcová, I. Řivnáčová,  Hulák, další
                 3. Hospodaření SKS - Ing. K. Tomek
                 4. Rada seniorů ČR  - dr. V. Roubal
                 5. Resoluce ESU-EPP k postavení seniorů ve společnosti - L. Němcová
                 6. Příprava volební členské schůze v listopadu t. r.
                 7. Různé ( web, administrativa, členská základna aj.)

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu