KDU.breadcrumbs.homeKalendář 2020 31. schůze výboru SKS - ON-LINE

Zpět

31. schůze výboru SKS - ON-LINE

17
prosinec
10:00
ZOOM konference
 1. Instrukce k průběhu on line schůze - D. Křivánková
 2. Zahájení modlitbou,  předvánoční poselství P. Fialy, volba ověřovatele zápisu, schválení programu
 3. Sociální fondy EU - Iva Kuchyňková (host), pracovnice Charity a EAPN
 4. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 5. Zpráva o hospodaření - K. Tomek
 6. Vzpomínka na osobnost dr. Reichla (Kasal, Roubal), P. Smolu a Fr. Noska, A. Švehlu (Němcová)
 7. Aktivity RS ČR
 8. Různé
  • Pozdrav otce biskupa Z. Wasserbauera
  • Připravovaná konference k Budoucnosti Evropy v r. 2021, hlavní organizátor  V. Špidla
  • Aktivity slovenských seniorů - Generacia č. 1-2, 3 / 2020
  • 25. výročí ESU
  • Grantové výzvy a j. 
  • Aktivizace poboček ( kontakt se členy před a po vánocích, PF 2021, program na r. 2021)
  • Informace z poboček ( všichni přítomní)
 9. Závěr

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu