KDU.breadcrumbs.homeKalendář 2022 Pozvánka na členskou volební schůzi Sdružení křesťanských seniorů, z.s.

Zpět

Pozvánka na členskou volební schůzi Sdružení křesťanských seniorů, z.s.

25
říjen
10:00
Palác Charitas, malý sál v přízemí

Program

1.    Zahájení, vstupní modlitba -  L. Němcová, P. Ing. M. Fiala

2.    Procedurální záležitosti 

·         Schválení programu schůze

·         Volba návrhové komise

·         Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.    Duchovní slovo - P. Ing. Miloslav Fiala

4.    Zpráva o činnosti SKS - L. Němcová, předsedkyně

·         Webové stránky SKS  - D. Křivánková

·         Zpráva o hospodaření SKS - K. Tomek, hospodář

·         Zpráva revizní komise SKS – K.Vrlová

5.    Rozprava k předneseným zprávám

6.    Schválení zprávy o činnosti a hospodaření SKS za uplynulé období

7.    Vystoupení hostů (Jan Bartošek 1. místopředseda KDU-ČSL a místopředseda PSPČR, Marta Gregušová, místopředsedkyně ZKS, P. Hořava, generální sekretář KDU-ČSL, L. Desatová, předsedkyně RSČR, Nina Nováková, poslankyně, Helena Martínková, předsedkyně ML)

8.    Benjamin Činčila : Co dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí pro seniory ?

9.    Prezentace Sborníku DIGITÁLNÍ ÉRA? I JÁ JSEM JEJÍ SOUČÁSTÍ – L. Němcová

10. Budoucí aktivity SKS

11. Usnesení členské schůze SKS - předseda návrhové komise

12. Zakončení

 

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu