KDU.breadcrumbs.homeKalendář 2023 Kulatý stůl: Senioři aktuálně V.

Zpět

Kulatý stůl: Senioři aktuálně V.

01
březen
10:00
Poslanecká sněmovna PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 22
Kulatý stůl si klade za cíl nejen pojmenovat aktuální problémy, s nimiž se současní senioři potýkají, ale také zachytit návrhy seniorů na celkové zlepšení života společnosti. Výstupy z kulatého stolu budou sloužit jako podněty pro výbory a komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i příslušná ministerstva.

PROGRAM:
9:30 –10:00 Registrace účastníků
10:00 –10:10 Nina Nováková, poslankyně PSP ČR, přivítání hostů, úvodní slovo
10:10 –11:00 Vystoupení hostů
11:00 –12:00 Diskuse
 

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu