KDU.breadcrumbs.homeKluby Klub Porozumění Vznik Klubu Porozumění
Zpět

Vznik Klubu Porozumění

Přidáno 30. 9. 2020
Ilustrační foto
Jak název klubu naznačuje, spojuje členy názorové přesvědčení, vztah k problematice seniorů v ČR i v EU, nikoliv tedy stejné bydliště. Proto tedy máme skupinu pražskou a skupinu rokycanskou.               
V pražské pobočce je pak i několik členů, přátel z Křestanského sdružení zrakově postižených a jejich příznivců i handicapovaní, se kterými mě pojí vzhledem k dlouholeté práci s nimi přátelství.
 

Jsme propojeni předsedkyní klubu, která je v úzkém kontaktu s předsedkyní SKS, která má pro nás vždy pochopení. Potřebnou korespondenci rozesíláme mailem, těm, kdož nemají PC zprávy tiskneme, ba i přečteme.
Někteří z obou poboček se zúčastnili akcí, pořádaných SKS přímo nebo v rámci pozvání SKS na jiné akce a byli vždy velice spokojeni (seminář v Arcibiskupském paláci, akce v Parlamentu či Senátu, přednášky v rámci Rady seniorů či Charity - v Evropském domě, přednášky se zdravotnickými či sociálními tématy).
Plánovali jsme i setkání v Rokycanech spolu s vikariátním dnem seniorů, což máme schválené, ale současná epidemiologická situace a její vývoj nedává naději na uskutečnění v podzimních měsících Tak bychom o naší činnosti informovali zatím i další farníky. Krátce by se naši delegáti  mohli pozdravit také i na členské schůzi .

Předsedkyně: RNDr. Dagmar Koutská, členka výboru a dlouholetá členka SKS

Pražská část: Mgr. Božena Knížetová, Jana Kroulová, Renata Lančová, Mgr. Milada Švandová, Dobroslav Kaiser, Petr Fintora, přihlášeni v roce 2018 a 2019.
O členství žádají a předběžné přihlášky podávají Alena Dlugopolská, Gabriela Struhárová, Božena Ameurová

Rokycanská část: MUDr. Pavel Weisshaupl, MUDr. Hana Weisshauplová, Ludmila Ludínová,Mgr. Jaroslava Švábová, Blanka Čapková, Anna Chržová - členové od roku 2018, Jaroslava Pernegrová, členka od r. 2019.

Dr. Koutská se účastnila před dvěma roky diecézního setkání seniorů v Plzni, kde za účasti plzeňského biskupa za konferování moderátorky z TV NOE informovala o SKS i EUS, i přes projevený zájem kontakt realizován nebyl.

V současné době se budou členové seznamovat s prohlášením ESU. Smiřujeme se s tím, že další činnost bude omezena epidemiologickou situací.
Za Klub Porozumění
RNDr. Dagmar Koutská