Zlín

Mezinárodní setkání Klubů křesťanských seniorů Zlín a Trenčín.

Dne 31. 3. 2022 se uskutečnilo ve Zlíně první osobní mezinárodní setkání Klubů křesťanských seniorů Zlín a Trenčín. Naše pozvání přijala místopředsedkyně ZKS Slovenské republiky paní Marta Gregušová, dále pak předsedkyně KKS Trenčín paní Anna Plánková a paní Edita Krchová, která má v klubu Trenčín na starosti vzdělávání a kulturu. Za KKS Zlín se jednání zúčastnili předsedkyně KKS Zlínského kraje Karla Vrlová a členové výboru Karla Vaculínová, Miroslav Válek a Jolana Nováková.

Po vzájemném představení přítomných a stručné informaci o vzniku a činnosti zlínského klubu (naše činnost se z důvodu „pandemie“ prakticky teprve rozjíždí), nás slovenští přátelé seznámili s činností ZKS Slovenska a hlavně s činností klubu v Trenčíně, se kterým bychom rádi úzce spolupracovali. Tento klub je největším klubem na Slovensku, má okolo 300 členů a byl založen již před 24 lety, přičemž jejich činnost se řídí záměrem „zabezpečit duchovní a hmotné dobro starší generace“.

Činnost v klubu mají rozdělenou na oblast duchovní, sociální a charitativní, vzdělávací a kulturní, sportovní činnost, turistiku a celkové upevňování zdraví. Organizují vzpomínkové akce a slavnosti, nezapomínají na jubilanty, věnují se i brigádnické činnosti a vše pak publikují v časopise „Generácie“. Výčet jejich aktivit je úžasný, a mají náš velký obdiv a úctu. Jsou pro nás a naši práci velkou inspirací. 

Vyměnili jsme si vzájemné pozvání na akce pořádané u nás i na Slovensku, a nabídli jsme také pomoc při zajištění poznávacích zájezdů do Zlínského kraje. Budeme se těšit na společná setkání členů našich klubů.

Po obědě jsme pak absolvovali malou procházku po Zlíně a zakončili jsme ji návštěvou vyhlídkové terasy v budově „21“ a shlédli město Zlín z ptačí perspektivy. Je škoda, že nám nepřálo počasí, pršelo a foukal studený vítr. Na závěr našeho programu jsme pak společně navštívili poutní místo ve Štípě, kde nás uvítal farář – Otec František. Osobitým a poutavým výkladem nám pak přiblížil jak historii, tak i současnost poutního kostela Panny Marie i starého kostelíka.

Jsem přesvědčena, že jak pro nás, tak i pro naše slovenské přátele bylo setkání příjemné a inspirativní. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Vrlová Karla

 
Karla Vrlová
předsedkyně SKS Zlín
Karla Vaculínová
pokladní SKS Zlín