Naši lidé

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
předsedkyně SKS, místopředsedkyně ESU
Ing. Karel Tomek
1. místopředseda SKS
Jaroslav Hulák
2. místopředseda SKS
JUDr. Václav Roubal
čestný předseda SKS