KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 2. Zápis ze schůze rozšířeného výboru SKS dne 11. 1. 2018
Zpět

2. Zápis ze schůze rozšířeného výboru SKS dne 11. 1. 2018

Přidáno 13. 1. 2018
Ilustrační foto
Přítomni: Němcová, Roubal, Tomek, Hulák, Křivánková, Řivnáčová, Škoch, Švejdová, Urban, Němec
Omluveni: Kodys, Koutská, Volmanová, Kasal
Hosté: Fiala, Pernes, Radová, Schwarz, Tomková, Karpinská, Vrkočková, Jelínková
Schůzi řídila: L. Němcová
 

 
Program:

1. Zahájení
L. Němcová přivítala všechny přítomné na tradičním novoročním setkání, které SKS organizuje každým rokem s představiteli spolupracujících organizací. Naším cílem je zrekapitulovat činnost v minulém roce a navázat na to pozitivní, co se nám podařilo uskutečnit pro seniorské hnutí. Mnohé akce si připomeneme během schůze, je třeba vyzdvihnout březnovou Regionální mezinárodní konferenci ESU v Praze nebo členskou volební schůzi SKS v listopadu, na které jsme probrali naše hlavní úkoly: propagovat křesťanské hodnoty a z nich vycházet při své činnosti - je to naše konkurenční výhoda, kterou se odlišujeme od většiny ostatních organizací. Nežijeme v jednoduché době.
 
2. Duchovní slovo
Duchovní rádce SKS P. Ing. M. Fiala zahájil modlitbou vynikající “duchovní slovo”. Charakterizoval vývoj české společnosti, která se před 28 roky zbavila totalitního režimu a od r. 2004 se stala částí EU. Na druhé straně upozornil na problémy, kterým naše společnost musí čelit. Máme právě před volbami prezidenta, na podzim nás čekají volby do senátu a komunální, blíží se též volby europoslanců. Každá společnost je charakteristická tím, jak nakládá s hodnotami a zvyšuje mravní kulturu. Pokud je nerozvíjí, nechává místo extremistickým silám. V ČR existuje etický pluralismus v době tekuté modernity. Pravdy, které lžou a lži, které říkají pravdy - vše je dovoleno, každý má svou pravdu, Bůh je vytěsňován z myslí lidí. Roste sobectví, individualismus, nenávist. Není zakotvenost, člověk ztratil vnitřní pokoj, nerespektuje druhého a neumí s druhým žít.
Mravní ztroskotání - ztratit smysl svého života. Špatný dopad na rodiny, člověk hledá náhražky - alkohol, drogy, automaty, konsum, požitkářství, povrchnost  apod. Bez Boha nelze žít, je třeba žít ve vertikále, nikoliv jenom v horizontále. Křesťanští senioři mají co říci a předat - hledat způsoby, jak oslovit veřejnost, vést dialog, neuzavírat se, spolupracovat, setkávat se, vyzařovat něco vyššího, odpoutat se od materiální složky života a být angažovanými občany.
 
3. Vystoupení zástupce RSČR
Dr. Z. Pernes, předseda Rady seniorů ČR,  pozdravil SKS za Radu seniorů. Ocenil práci místopředsedy RSČR V. Roubala; členky výboru D. Koutská a M. Volmanová pracují v orgánech RSČR. Informoval o tom, co se již podařilo dosáhnout, nicméně projednání mnoha úkolů Radu čeká s novou vládou (viz jeho článek v časopise Doba seniorů 1/2018, který obdrželi všichni přítomní). Dále zdůraznil problematiku valorizace penzí, vyzval k zapojení v komisi pro valorizaci penzí, dále připomenul význam Mezinárodních sportovních her a mezinárodních konferencí, na něž zvou i partnerské organizace z dalších zemí. Partnerství s Radou seniorů podepsaly 4 parlamentní strany (hnutí), a to KDU-ČSL, ANO, ČSSD a KSČM. Velký význam má kandidatura seniorů do komunálních voleb a jejich vliv na život seniorů.
 
4. Webové stránky - www.krestanstiseniori.cz
Vystoupení D. Křivánkové, webmastera stránek SKS, která je má po technické stránce na starosti. Provedla přítomné jednotlivými částmi webových stránek, L. Němcová ji doplnila - zodpovídá za obsahovou stránku a zadávání materiálů. D. Křivánková vytvořila poutavé webové stránky, které jsou  vizitkou SKS a patří jí velký dík. Je však úkolem všech členů výboru dodávat příspěvky jak vlastní, tak i dalších členů z poboček a klubů a tak seznamovat naše členy s webovými stránkami a běžně je používat.
 
5. Informace o EAPN.
 Dr. Karel Schwarz, předseda EAPN, seznámil s novou publikací Aktivně a autonomě ve stáří, která právě vyšla tiskem. Kniha je součástí grantu EAPN, má šest autorů, kapitolu o podpoře seniorů v EU napsala L Němcová. Všichni účastnici obdrželi publikaci zdarma, několik výtisků zůstalo i pro naše členy, kteří se o problematiku zajímají. (V elektronické podobě je kniha k dispozici na webových stránkách SKS.) Rovněž byly rozdány letáky o činnosti EAPN. 
Dr. Schwarz ve svém vystoupení dále mj. zdůraznil význam obcí jako centrum podpory seniorů při trvajícím nesouladu seniorské politiky mezi státní a lokální rovinou (obce). EU se vzdaluje od původního záměru svých zakladatelů sladit ekonomickou i sociální stránku, postupně byla více zdůrazňována oblast ekonomická. O sociálním pilíři se začíná v EU stále více diskutovat (viz jednání v Göteborgu). SKS mohou k problematice seniorů v obcích podat grant spolu s EAPN (LN a KS zjistí a projednají možnosti), všichni členové výboru jsou žádáni o pomoc.
 
5. Činnost Klubů SKS
P. Urban a I. Řivnáčová informovali podrobně o činnosti Klubu v Praze 11, J. Hulák o Klubu ve Žďáru nad Sázavou (zprávy budou na webu). Písemná zpráva o zájezdu do Drážďan bude otištěna v Chodovských novinách (Švejdová), je třeba zaslat s fotografiemi i na náš  web.
 
6. Zájezd do Bruselu
D. Koutská zaslala e-zprávu o zájezdu do europarlamentu, který organizovala koncem listopadu 2017 KDU-ČSL (europoslankyně  M. Šojdrová). Zprávu doplnily svými zážitky 2 účastnice zájezdu.
 
7. V diskusi bylo navrženo,:
- aby se sociální otázky seniorů otevřeně diskutovaly ve veřejno-právních mediích (kulaté stoly, diskusní pořady, rozhlasové pořady, TV NOE apod.). Bylo konstatováno, že je velmi těžké se dostat do medií, SKS musí hledat cesty;
- realizace výjezdního zasedání výboru SKS do Žďáru a postupně do dalších poboček s cílem více poznat jejich činnost i problémy a tím zefektivnit vlastní činnost;
- návrh založit pobočku ve farnosti Praha-Spořilov;
- spolupráce se Slovenskem (specifikovat data poutí) včetně akcí připomínajících 100. výročí založení Československa;
- situace před prezidentskými  volbami;
- V. Němec upozornil na možnost iniciovat návrh vlády pro 2. pokus s využitím požadavku prezidenta republiky na předložení minimálně 101 podpisů, čímž by se zabránilo dalšímu prodlužování činnosti neúspěšné vlády A. Babiše; do vlády je třeba vrátit agendu vědy a lidských práv;
- pokračovat v obdobných setkáních (dohodnuto na místě diskusní setkání s místopředsedou Jurečkou);
- návrhy na odbornou exkurzi např. do Lvova, Vídně v rámci grantu.

Na závěr L. Němcová poděkovala přítomným za aktivní účast. Zasedání všichni vysoce ohodnotili, a to jak po stránce odborné, tak i společenské.

Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 1. 2. od 14 hod. v zasedací místnosti SKS v paláci Charitas.