Teplice

Činnost v r. 2017

Členové Klubu seniorů při farnosti v Teplicích v Čechách byli zváni vedením SKS na mnohé akce celostátního významu a zúčastnili se i členské schůze SKS v Praze. Členové se zabývají zcela dobrovolně a bezplatně různými aktivitami (pletení obvazů pro malomocné, nyní i deky pro RZ, rukodělná práce s mladými, výroba panenek pro Unicef, doučování dětí, práce s Romy, vzájemná pomoc a podpora, zájezdová činnost, účast v pěveckém sboru apod.).
Lidmila Němcová navštívila schůzi pobočky dne 7. 3. 2018 s následnou 1,5 hod. diskusí, rozdala informační letáky SKS a knížky o seniorech z grantu MPSV- EAPN. Pobočka si zvolila za předsedkyni Olgu Červenou a dvě místopředsedkyně - J. Kolafovou a M. Hrebíčkovou. Velký dík patří P. J. Hurníkovi.
 
Olga Červená
předsedkyně farního klubu Teplice v Čechách
Jaroslava Kolafová
Členka výboru - místopředsedkyně
Michaela Hrebíčková
Členka výboru - místopředsedkyně
Setkání farního Klubu v Teplicích dne 7. 3. 2018 - článek o ustavení klubu SKS naleznete ZDE.


Na snímku jsou pletařky obvazů pro malomocné, P. J. Hurník a Lidmila Němcová.