KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Dopis Lotyšské organizace Seniorů
Zpět

Dopis Lotyšské organizace Seniorů

Přidáno 17. 11. 2018
Ilustrační foto
Blahopřejeme ke 100. výročí vyhlášení samostatnosti Československa. I když od r. 1993 Československo neexistuje, přesto toto datum představuje významný mezník v historii českého lidu. Velká část Vašich občanů  chápe  datum 28.10. 1918 jako důležitý moment pro formování českého národa.
 
S pozdravem
 
Andrejs Rudzitis a Guna Putnina
Riga, Lotyšsko
Asociace lotyšských křesťanských seniorů
Dear Lidmila! 
We sincerely thank you for the greetings on the 100th anniversary of Latvia!
This anniversary day was rich in events. The day began with an ecumenical service at the Cathedral of Riga. This was followed by the festive Parliament session at the Latvian National Theater (see the picture above). On 18 November 1918, the independent Republic of Latvia was proclaimed in this building.
At 2 p.m. the army parade took place near the river Daugava. The members of the armed forces of other NATO member states participated there as well.
At 9 p.m. there was an extensive 18-minute long firework and light performance at the same place near the Daugava.
 
We send the best greetings to you and the SKS seniors.
Guna and Andrejs

Drahá Lidmilo,
srdečně vám děkujeme za za blahopřání ke 100. výročí Lotyšska. Dny oslav byly velice bohaté na události. Výroční den byl zahájen ekumenickou bohoslužbou v  Rižské katedrále. Dále proběhlo slavnostní zasedání parlamentu v lotyšském Národním divadle, protože v tento den se v tétp budově konalo dne 18.11. 1918 vyhlášení nezávislosti  Lotyšské republiky . Ve 14 hodin se uskutečnila podél řeky Daugavy slavnostní vojenská přehlídka  společně s armádami spřátelených států v NATO.
Od 21 hodiny  probíhal na stejném místě intenzivní, poměrně dlouhý 18. minutový ohňostroj  a světelné představení.    
 
Pozdravujeme Vás a všechny seniory SKS. 
Guna a Andrejs