KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Novoroční pozdrav předsedkyně SKS Lidmily Němcové pro členy Združenie kresťanských seniorov Slovens
Zpět

Novoroční pozdrav předsedkyně SKS Lidmily Němcové pro členy Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Přidáno 28. 12. 2017
Ilustrační foto
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
predseda Jozef Mikloško

 
Vážení a milí slovenští křesťanští senioři,
 
dovolte, abych Vám jménem organizace  českého Sdružení křesťanských seniorů popřála radostné prožívání vánoční atmosféry a hojnost Boží ochrany v novém roce 2018.

Obě naše organizace patří mezi evropské společenství seniorů ESU, které si klade za cíl posilovat vliv křesťanských seniorů na celou především evropskou společnost. Občané bez rozdílu věku potřebují osvojit si křesťanskou víru, naději a lásku do budoucnosti plné otazníků. Je to osobní úkol také pro každého z nás. Musíme hledat netradiční cesty pro šíření radostné zvěsti Evangelia a nalézat vhodná řešení na základě křesťanských hodnot.
 
Naše SKS v roce 2017 zorganizovala v Praze z pověření ESU mezinárodní regionální konferenci na téma “Jak zvýšit kvalitu života seniorů”. Ocenili jsme, že jste přijali naše pozvání. Doc. J. Mikloško vystoupil se zajímavými náměty. Mohli jsme se ještě lépe vzájemně poznat a upevnit rozhodnutí ve spolupráci pokračovat. Závěrem konference jsme konstatovali, že materiální zabezpečení seniorů je sice důležité, ale nezbavuje nás povinnosti zdůrazňovat spirituální stránku života, respektování důstojnosti seniorů a jejich postavení ve společnosti bez jakékoli diskriminace.
 
Občanská společnost tvoří nedílnou jednotu, nelze ji dělit na staré a mladé - všichni občané by měli spolupracovat na společné budoucnosti. Senioři mohou také společnosti nabídnout svoje znalosti a životní zkušenosti a nikoliv -  jak se často objevuje v médiích – pouze od ní stále něco požadovat. Plnohodnotná rodina a spolupráce mezi všemi generacemi  je zárukou zdravého vývoje společnosti, a to jak v zájmu celé společnosti, tak i všech generací.
 
V listopadu 2017 se konala v Praze členská schůze celé naší SKS, která si zvolila nové vedení a přijala usnesení do budoucna. Vedle rozšíření naší činnosti jak získáním nových členů po linii farních společenství i organizací KDU-ČSL, tak zejména větší propagací křesťanských myšlenek se zaměřením na seniorskou populaci v médiích předpokládáme zintenzivnit spolupráci s Vámi - našimi slovenskými partnery. Možností se nabízí celá řada - od poutí, besed, publikací, rozhlasu,TV, výměny zkušeností až po spolupráci v rámci ESU. Vše závisí pouze na iniciativě z naší a Vaší strany. Velice oceňujeme Váš časopis Generácie;  nám se mj. podařilo zrekonstruovat naše web stránky www.krestanstiseniori.cz, kde rádi uvítáme i Vaše příspěvky. 
 
Právě rozvíjení vzájemných česko-slovenských nadstandartních vztahů je třeba i pro posílení křesťanských  tradic celé Evropy.
 
Lidmila Němcová
předsedkyně SKS a viceprezidentka ESU
V Praze, dne 28.12.2017