KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Rozšířené zasedání výboru SKS dne 27. 9. 2018 s oslavou 90. narozenin P. Ing. Fialy
Zpět

Rozšířené zasedání výboru SKS dne 27. 9. 2018 s oslavou 90. narozenin P. Ing. Fialy

Přidáno 12. 10. 2018
Ilustrační foto
Program se skládal ze dvou částí, a to z rozšířeného zasedání výboru a části pracovní, které se zúčastnili pouze členové výboru SKS. Celý průběh první části zasedání byl ve spolupráci s KDU-ČSL natáčen kamerou a video bude umístěno na webových stránkách SKS. Moderovala předsedkyně L. Němcová.
Program
  1. Zahájení modlitbou P. Ing. Fialy. Předsedkyně Lidmila Němcová uvítala hosty a seznámila s jednotlivými body jednání. Dnešní zasedání má dvě roviny, a to připomenutí 90. narozenin P. Ing. M. Fialy a nastávající volby. Video ZDE.
  1. Duchovní slovo přednesl P. Ing. Fiala. Zdůraznil v něm nesourodost naší doby, ve které chybí hodnoty, žijeme horizontálně, ve virtuální realitě, neumíme bránit pravdu. V dnešní době je vše relativizované. Jako příklad uváděl Platona a jeskyni, ve které žijí lidé, kteří nevědí, že venku je skutečný svět. Je třeba zaktivizovat občany, aby přijali pravdu, protože pravda nás osvobodí. Video ZDE.
Následovalo blahopřání k 90. narozeninám ze strany SKS, KDU-ČSL, P. Dr. Balíka, doc. J. Mikloška za ZKS a všech přítomných. Přítomní obdrželi kopii rozhovoru s P. Ing. Fialou v KT. Hlavní řečníci se vedle blahopřání jubilantovi vyjadřovali také k současné situaci a úkolům SKS. Video ZDE.
  1. P. Dr. Jan Balík, PhD., někdejší ředitel Sekce pro mládež ČBK, promluvil z pověření Otce kardinála Duky. Od 1. 7. 2018 byl jmenován biskupským vikářem pro diakonii. Poděkoval za pozvání, uvedl, že dnes do jeho kompetencí spadají i senioři a je velice rád, že se s námi sešel, naše aktivity bude podporovat a s námi spolupracovat. Hovořil mj. o podpoře stabilních rodin, o mezigenerační solidaritě, o spolupráci seniorů, důležitost osobního svědectví, důležitost seniorů při výchově vnuků a předávání víry, rozšíření SKS o členy ve farnostech a definovat roli organizace SKS, která může vystupovat na veřejnosti a sdělit občanům nezávisle svoje křesťanské názory. Video ZDE.
  1. Mgr. Pavel Hořava, generální sekretář KDU-ČSL, ve svém vystoupení hovořil o předvolební kampani a o cílech KDU-ČSL ve volbách. Rád s SKS spolupracuje, děkuje za reprezentaci a za podporu; KDU-ČSL činnosti SKS podporuje i finančně, poskytuje místnost apod. 
  1. Doc. Jozef Mikloško, předseda ZKS, přijel ze Slovenska pouze na toto zasedání, jako představitel naší sesterské organizace. Předal svou novou knihu Ludia a doba z môjho života oslavenci P. Ing. M. Fialovi i Lidmile Němcové s poděkováním za spolupráci. Vysoce si cení pozvání SKS do Svaté Dobrotivé, kde jsme si připomenuli skupinu kolem Antona Tunegy, která byla v r. 1951 popravena. Připomenul také své životní osoby a význam rodiny. Z oblasti občanské zdůraznil dnešní morální krizi a nutnost vrátit se k ideálům listopadu 1989, počet seniorů poroste a s tím se i jejich role ve společnosti bude zvětšovat. Uvedl příklady činnosti ZKS na Slovensku a vyjádřil naději, že naše kooperace mezi SKS a ZKS bude pokračovat v různých formách. Přivezl časopis Generácie, ve které je otištěn příspěvek LN. Video ZDE.
  1. Ing. Irena Řivnáčová, členka výboru SKS, hovořila o tom, proč opět kandiduje v komunálních volbách Prahy 11 za KDU-ČSL, angažuje se mj. v sociální oblasti, která je blízká myšlenkám KDU-ČSL a křesťanským hodnotám. Uvedla konkrétní příklady. Video ZDE.
  1. Následovala krátká další vystoupení gratulantů, většinou s komentáři k situaci. 
  1. Zakončení diskusí a modlitbou (pronesl P. Ing. Fiala). 
  1. Po kratší technické přestávce následovala druhá pracovní část zasedání výboru SKS. 
Zapsala: Lidmila Němcová