KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Sociální situace v České republice pohledem Charity
Zpět

Sociální situace v České republice pohledem Charity

Přidáno 1. 3. 2018
Ilustrační foto
13. února 2018 se konala v Evropském domě v Praze akce Caritas CARES Report
Úvodní řeč pronesl Jorge Nuno Mayer, generální sekretář Caritas Europa - jedné z regionálních organizací Caritas Internationalis. Účastnil se ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, další ředitelé diecézních Charit, řadoví pracovníci, zástupci dalších neziskových organizací i zástupci MPSV.
Program se dělil do tří panelů.
První zpráva hodnotila, kam postoupily priority vytyčené ve zprávě Caritas CARES 2015, další pak představila zprávu Caritas CARES 2017: Chudoba a sociální vyloučení mladých lidí.
Příspěvky v druhém panelu sledovaly témata jako Problematika dětských dluhů, Problematika dostupnosti bydlení - jaký je smysl přístupu Housing First ve vztahu k sociálnímu začlenění znevýhodnění mladých lidí, Chudoba samoživitelů, role partnerských konfliktů a neplacení výživného na děti, Zaměstnávání znevýhodněných mladých lidí- jakým překážkám čelí znevýhodnění mladí lidé na trhu práce a Sociální podnikání jako cesta k vytváření důstojných pracovních míst. Všechny referáty byly přednášeny a zpracovány kvalifikovanými odbornými pracovníky a vykázaly hlubokou znalost problematiky i význam charitní práce v terénu.
Třetí panel se týkal jak mladistvých tak ale i všech, kteří se ocitli v dluhové pasti. S velikým přehledem podal zprávu Ondřej Špendlíček, vedoucí sociálního domu sociálních služeb Betlém v Chebu, předseda celorepublikového odborného kolegia Poraden Charity ČR. Byl přednesen soubor navrhovaných doporučení také k normotvorbě, oddlužování, úprava tzv. Akreditační novely  insolvenčního zákona, včetně konkrétních situací.
Placené oddlužovací poradny jsou napojeny na advokáty. Velice poučný byl statistický přehled za několik posledních let: po vzestupu počet exekucí a plateb exekutorům i advokátům teď po snížení platových odměn počet exekucí klesá. Tím poklesne poněkud i DPH, které tyto profese odvádějí státu.
Poradna charit je bezplatná, je poskytovaná všem.

Ředitele Charity ČR jsem se dotázala na možnost umísťování nevidomých seniorů v charitních pečovatelských domech. Byla jsem přítomna za naše SKS a také Křestˇanského sdružení zrakově postižených a jeijch příznivců- soukromé společnosti pod patronací ČBK.
Ředitel Curylo mě informoval, že v minulém roce se věnovala CHarita ČR obdobně situaci seniorů.
Akce jsem se zúčastnila spolu s dalšími našimi členy na základě pozvání, které obdrželo vedení SKS od pořádající organizace. Celou akci hodnotím jako velice kvalitně a profesionálně zpracovanou a zvládnutou.
Malé postní občerstvení zajistily "Kuchařky bez domova", které otvírají jídelnu, kde bude možno si pochutnat na zdravé a výhradně rostlinné stravě; podávaná pizza tento požadavek splňovala. (Adresa provozovny: Brožíkova ul. 6, Praha 5).

Dr. Dagmar Koutská
členka výboru SKS ČR