Zpět

Radio Proglas nabízí

Přidáno 21. 1. 2019
Ilustrační foto

  1. 10.12.2018 od 9 - 10 hod. Vítejte senioři. - Pořad představuje SKS s předsedkyní Lidmilou Němcovou, která hovoří o účelu spolku a jeho činnosti.
  1. 14.1.2019 od 9 - 10 hod. Vítejte senioři. - Pořad hovoří o tom, jak jsou senioři ohroženi chudobou a co je možno proti tomu dělat. Na otázky redaktora odpovídají doc. Ing. Lidmila Němcová z SKS a dr. Karel Schwarz z EAPN.
  1. 11.3.2019 od 9 - 10 hod. Vítejte senioři. - Reportáž z klubu SKS Teplice. V druhé části pořadu hovoří Lidmila Němcová o základních informacích o Evropské seniorské unii. Dozvíte se i konkrétní informace o zasedání ESU v Praze. U mikrofonu je hostem i polský delegát tohoto zasedání Janusz Marszałek.