KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2019 Zájezd do Posázaví na hrad Český Šternberk 22. května 2019
Zpět

Zájezd do Posázaví na hrad Český Šternberk 22. května 2019

Přidáno 31. 5. 2019
Ilustrační foto
SKS spolupracuje s PTP již několik let v nejrůznějších oblastech, v poslední době je to Spolek bývalých příslušníků PTP se sídlem v Praze, který navázal na činnost dřívějšího svazu PTPVTNP. Dne 22. 5. 2019 jsme uskutečnili společný výlet do Českého Šternberka. Nešlo o obyčejný turistický cíl, ale byli jsme hosty hraběte Zdeňka Sternberga. Prohlédli jsme si opravený hrad, výstavy, a nakonec jsme se setkali s majitelem hradu, který jako někdejší příslušník PTP nám bezplatně umožnil návštěvu s rozšířeným výkladem odborné průvodkyně.
Hrabě Zdeněk Sternberg se narodil 15. srpna 1923 jako nejstarší syn z devíti dětí hraběte Jiřího Douglase ze Sternberga a hraběnky Kunhuty Mensdorff-Pouilly, letos mu bude 96 let. Prošel všemi režimy. Po druhé světové válce studoval na právnické fakultě University Karlovy v Praze, ale z politických důvodů byl ze studií, těsně před jejich dokončením vyloučen. Od 1. října 1950 nastoupil vojenskou službu, ale po několika týdnech byl přeřazen do PTP jako horník v ostravských dolech. Celkem tam zůstal 5 let – poslední 3 roky jako civilista. V r. 1968 vycestoval s rodinou do Vídně, do vlasti se vrátil po sametové revoluci v r. 1989. Byl vyznamenám medailí Za zásluhy. Hrad, který komunistický režim v r. 1948 zestátnil, byl rodině vrácen v rámci restitucí, majitel jej opravil a dodnes v něm pracuje a bydlí (více Wikipedia).
 
Všichni účastnici se těšili na setkání s hradním pánem. Pan hrabě přišel mezi nás a s noblesou jemu vlastní nás pozdravil. Připomenul historii svého šlechtického rodu, který patří mezi nejstarší v českých zemích, na hradě se vystřídalo 20 generací Sternbergů (Šternberků). Většinou zastávali významná místa v politice, ekonomice, ve vědě, v umění - byli spjati s naší zemí a ovlivňovali významně naši historií. Všichni společně zavzpomínali na chvíle, které prožili přítomní muži v táborech nucených prací, bohužel se jejich řady snižují. Pan hrabě se zajímal, ve kterých praporech přítomní příslušníci PTP pracovali. Zdůraznil, že nesnadné podmínky, ve kterých příslušníci PTP žili, vyvažovala jejich vzájemná solidarita, což bylo něco velmi krásného. Dnes si málo vážíme svobody, kterou jsme získali a svoboda není samozřejmostí.
 
Jedna z účastnic zájezdu píše: „Setkání s panem Sternbergem bylo velmi povzbuzující a osvěžující. Jak je vidět, život se dá dobře prožít, pokud v úctě ke svým předkům si vážíme toho, co i přes veškeré nesnáze pro nás - své budoucí - vybudovali. Naše generace se má dobře a my práci a snažení předků nedokážeme docenit. Lehce se zbavujeme fungujících hmotných i nehmotných statků a moc se nesnažíme na tyto statky úspěšně navazovat.
 
Na závěr jsme se společně s naším hostitelem vyfotografovali (zvlášť přítomní pétépáci, zvlášť jejich manželky, vdovy a potomci), předseda Spolku PTP Ing. Vladislav Bláha našemu hostiteli předal drobné upomínkové předměty a popřáli jsme mu hodně zdraví do dalšího období.
 
Na krásné inspirativní setkání budeme vzpomínat.
 
Lidmila Němcová, předsedkyně SKS