KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2022 Předvánoční literární posezení výboru SKS s Prof. Mons. Petrem Piťhou
Zpět

Předvánoční literární posezení výboru SKS s Prof. Mons. Petrem Piťhou

Přidáno 11. 1. 2022
Ilustrační foto
Prof. Mons. Petr Piťha se dne 21. prosince 2021 zúčastnil předvánočního literárního posezení s výborem SKS v pražském Charitasu. Zároveň bylo připomenuto životní jubileum předsedkyně SKS doc. Ing. Lidmily Němcové.
Prof. Petra Piťhu jsme pozvali na závěr Roku sv. Ludmily v r. 2021, aby s výborem pobesedoval k osobnosti sv. Ludmily. Prof. P. Piťha v přednášce uvedl osudy sv. Ludmily v historických souvislostech, zdůraznil její poselství dnešku, a to především výchovu a vlastenectví. Hovořil ke své publikační činnosti nejenom o sv. Ludmile, ale i k dalším českým svatým; své knížky vydává především v nakladatelství Poustevník. Jako příklad cituji názvy některých z nich: Čechy a jejich svatí, Svatý kníže Václav, O sv. Cyrilu a Metoději, Pocta sv. Anežce České, Triptych na oltáři Lásky, Novéna blahoslavného Hroznaty, Život a dílo sv. Ludmily, Stav a perspektivy naší společnosti, Tatínkovy pohádky a mnoho desítek dalších knih k  výchově a vzdělávání.
-------------------------------------------------------------
Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (nar. 26. 3. 1938) je znám veřejnosti jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1992-1994. V roce 1996 odešel do důchodu, od září 2012 zastává úřad probošta Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Chceme-li krátce charakterizovat jeho osobnost je třeba uvést r. 1969, kdy byl tajně vysvěcen na římsko-katolického kněze, působil jako lingvista, pedagog a zasloužil se o zrod oboru matematická linguistika.  Obdržel řadu vyznamenání jako např. Medaili Komenského Unesco 1994, medaili UK, Evropskou cenu, státní vyznamenání za zásluhy v r. 2011 a další. Čtenáři oceňují jeho odborné a populárně - naučné knihy z oblasti výchovy, bohemistiky a lingvistiky. Mimo to vydal řadu životopisů významných osobností (viz Wikipedie). Jeho kázání vždy vyvolávají diskuse; vyslovuje se kriticky k Istanbulské úmluvě. 
-------------------------------------------------------------