KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2019 LÉKOVÁ INTERAKCE – odborný seminář RS ČR, 26.4.2019
Zpět

LÉKOVÁ INTERAKCE – odborný seminář RS ČR, 26.4.2019

Přidáno 24. 6. 2019
Ilustrační foto
Drug Agency a.s., pořádala z iniciativy Rady seniorů ČR, s realizátorem Krajské rady seniorů Praha odborný seminář na téma " Lékové interakce".
Plně zaplněný sál dokázal velký zájem seniorské veřejnosti o toto velice potřebné a závažné téma. Zúčastnila jsem se jako delegát Sdružení křesťanských seniorů, které je členem Rady seniorů a dr. Koutská byla zvolena za členku zdravotnického výboru Rady.
 
Přednášejícími byl Pharm. Dr. Suchopár, Dr. Prokeš, kteří pracují v současné době ve společnosti Drug Agency, Mgr. Belasová z lékárenského řetězce Benu se omluvila, její přednáška byla přečtena.
Několik základních pojmů:
Lékovou interakcí rozumíme změnu očekávaných vlastností léčiva způsobenou jiným lékem, ale i potravinovými doplňky / volně dostupné, v TV často bez souvislostí prezentované /, ale i potravinami-zeleninou.
 
Interakce při užívání několika léků je potenciálně problematická, ne vždy úplně závadná – při správném používání. Přesto je bezpečnost farmakoterapie problémem, představuje asi 800 úmrtí ročně podle statistik a hospitalizace asi u 18 tisíc hospitalizací v Anglii. Na prvním místě jsou příčinou léky na bolesti kloubů, Warfarin, léky snižující krevní tlak.  Studie jsou prováděny v řadě zemí, na př. ve Skotsku.
jedním z výsledků je i publikace, která uvádí léky, které jsou nevhodné pro seniory, dále i dávkování některých léků v seniorském věku, které mohou být sníženy. Starší organizmus totiž všeobecně řečeno má snížený metabolizmus léků, rezidua se pak v organizmu hromadí.
Důvodem je často i to, že pacient nesdílí lékaři, které léky či přípravky používá.
Eliminace rizik cestou elektronických receptů je zatím nedostupná. Není zajištěno, aby praktičtí lékaři znali všechny interakce. Všichni pacienti se nemohou informovat sami z příbalových letáků, je často užíváno generické označení účinné látky/, ta může být obsažena v několika používaných lécích.
 
Jak tedy zlepšit za současné situace bezpečnost léčby?
Obranná linie:
  • informace lékařům o užívaných lécích
  • čtení příbalových letáků – dlouhá řada vedlejších účinků a jejich pravděpodobnost je často preventivní ochranou pro výrobce – jistí se
  • konzultace s lékárníkem. Na tuto problematiku se zaměřuje poradenská služba lékáren Benu, kde je možné se objednat i na delší konzultaci, kontakt dodá každá z těchto lékáren. Jedná se s pojišťovnami o proplácení této důležité služby.
  • webové stránky www.sukl.cz, www.mzdrcz
  • nepodléhat vlastnímu samoléčitelství – dnešní výběr a dostupnost přípravků je značná.
 
Problematika interakcí a poškození nemocných je závažná, podle WHO z roku 2017 je na světě v různém stupni poškozeno v 42 milionů nemocných.
 
Konkrétní a obsáhlé informace z této přednášky mají být uvedeny na: www.lekoveinterakce.cz.
Po přednáškách následovala bohatá diskuze, všichni přednášející se věnovali účastníkům individuálně.
 
Závažnost tématu a potřebu informací dokazoval i plně obsazený velký sál pražské Přítomnosti v Praze.
Výbor SKS uvažuje o jednání o možnosti zařadit přednášku na toto závažné téma na naši členskou schůzi.
 
Přehled zpracovala: RNDr. Dagmar Koutská, původním zaměstnáním lékárník