KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2019 Pietní shromážděni ku 167. výročí smrti Jána Kollára
Zpět

Pietní shromážděni ku 167. výročí smrti Jána Kollára

Přidáno 10. 2. 2019
Ilustrační foto
Pietní shromážděni ku 167. výročí smrti Jána Kollára se konalo 24. ledna 2019 u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech. 
Organizátory byly Společnost Jána Kollára, Slovenský zbor evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) v ČR a Společnost M. R. Štefánika. Mezi účastníky byli vedle předsedů a dalších zástupců všech tří uvedených organizací velvyslanec SR J. E. Peter Weiss a konzulka Zuzana Warderová a také předsedkyně SKS Lidmila Němcová a Václav Němec (jehož otec navázal v r. 1918 historicky významné přátelství s generálem Štefánikem). Moderovala tajemnice Společnosti JK Janka Haluková.
 
Kollár byl nejen významným básníkem, ale také teologem, učencem, vysokoškolským pedagogem a národním buditelem, což po úvodní recitaci z různých pohledů zdůraznili všichni tři řečníci.
 
Úryvky z Kollárovy “Slávy dcery” přednesl Viliam Paulíny. Také pro české seniory jsou Kollárovy verše připomínkou někdejší výuky českého jazyka, do jehož literární historie Ján Kollár patří:
Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.
Stůj, noho, posvátná místa jsou kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled,
neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. 
 
O významu Kollárově pro identitu Slováků i pro česko-slovenskou vzájemnost promluvil slovenský velvyslanec. V  urychleném procesu globalizace zejména mladé generace bohužel podléhají novým trendům přetrhávajícím svazky s kořeny svých národů, přičemž naopak leckde přetrvává z dřívějších dob historické nepřátelství. Kollár nebyl ani ve své době plně pochopen, jinak by se byla zřejmě čeština uchovala jako spojovací jazyk pro Čechy i Slováky (Čeština je stále liturgickým jazykem slovenských evangelíků). Východiskem v dnešních dobách by mělo být prohlubování výchovy a vzdělanosti v humanitních směrech cílené k mezinárodní spolupráci a vzájemnému porozumění.
 
Za Společnost MRŠ její předseda historik Vojtech Čelko ve svém projevu uvedl především Kollárovy myšlenky a názory pedagogické. Také biskup ECAV v ČR a zborový farář Slovenského zboru ECAV v ČR Marián Čop připomenul aktuálnost pedagogických názorů Kollárových a přednesl závěrečnou modlitbu, po níž všichni účastníci zazpívali dvě sloky písně Kto za pravdu horí.
 
Pietní shromáždění poskytlo krásný příklad stále trvajících česko-slovenských křesťanských vazeb, o které programově usiluje také SKS.
 
Podrobnější informace ZDE. Odtud převzaty tři fotografie:
1. hrob J. Kollára s čerstvě položenými věnci a květinami
2. velvyslanec SR J. E. Peter Weiss
3. fotografie účastníků shromáždění
 
Václav Němec