KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2019 Pouť do Poříčí nad Sázavou k hrobu Dr. Františka Noska 2019
Zpět

Pouť do Poříčí nad Sázavou k hrobu Dr. Františka Noska 2019

Přidáno 24. 6. 2019
Ilustrační foto
V sobotu 11. května 2019 konala se již 84. pouť k hrobu významného prvorepublikového politika ČSL JUDr. Františka Noska. Mši sv. za tohoto vzácného člověka a františkánského terciáře a za jeho rodinu sloužil v památném hřbitovním kostele sv. Havla biskup Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze. Účastníkům připomněl 3 charakteristické vlastnosti Noskovy, které aktualizují jeho odkaz ve vzrušené současnosti: 1) Dr. Nosek, pocházející z chudých poměrů, se po celý život včetně plnění všech významných funkcí choval jako řádný hospodář na straně příjmů i výdajů; 2) peněžní zisky pro něho nikdy nebyly samoúčelné, ale dokázal jich využít ku prospěchu veřejnosti se zvláštním zřetelem na staré a opuštěné občany i přímo pro Církev k výstavbě nových potřebných kostelů a k plnění jejích humanitárních úkolů; 3) ač v osobním životě byl postižen už v mládí ztrátou obou rodičů a později úmrtím syna i choti, všechny osudové rány dovedl jako správný křesťan přijímat s pokorou a odevzdaností do vůle boží.
 
Při pietním aktu u hrobu se po Otci biskupovi ujal slova jménem rodiny františkánský terciář Miloslav Müller, který za účast poděkoval všem účastníkům, jmenovitě pak novému předsedovi KDU-ČSL Marku Výbornému, dosavadnímu europoslanci Pavlu Svobodovi a také Václavu Němcovi zastupujícímu Sdružení křesťanských seniorů (SKS) a jeho předsedkyni Lidmilu Němcovou, která se pro zdravotní indispozici nemohla poutě zúčastnit. SKS se dlouhodobě zajímá o sociální učení Církve a v této souvislosti též o odkaz Dr. Noska. Je zajímavé, že v době příjezdu, pietního aktu i odjezdu účastníků panovalo v místě bezvětří a nepršelo, ačkoli v tutéž dobu v jiných částech středočeského regionu proběhly silné lijavce, bouře a vichřice, ba i krupobití. Přitom obecná nepřízeň počasí i zvýšená nemocnost odradila letos více potencionálních návštěvníků, i tak byl však kostel naplněn do posledního místa.
 
Na závěrečném setkání na sousední faře s obvyklým pohoštěním a besedou s celebrantem přítomné uvítal jménem františkánských terciářů František Reichel; představil také koncelebrujícího mladého indického kněze, který právě přiletěl do ČR na delší stáž a jehož do Poříčí přivezl přímo z pražského letiště. Biskup Wasserbauer působivě odpověděl na četné dotazy, které se týkaly jeho osobní víry, vzdělání i zkušeností získaných při plnění různých funkcí, jimiž ho pověřila Církev. Dotazů jedné účastnice na otázky celibátu použil ke zdůraznění pravého smyslu římskokatolického kněze, který se má především ztotožnit s Kristem; problémem mnoha kněží v nábožensky vlažném či nepřátelském prostředí je především jejich osamělost. Ku konci diskuse autor těchto řádků uvedl několik dojmů z nedávné návštěvy Noskova rodného města Chrudimi s vynikající atmosférou tamní nedělní mše sv., svědčící o vzorné práci farnosti s mládeží i se seniory; podal aktuální informace o někdejším dlouholetém chrudimském arciděkanovi a pravidelném účastníku poříčských poutí P. Josefu Smolovi; jako přírodovědec uvedl, že stále narůstá přesvědčení kompetentních vědců o malém podílu lidské činnosti na soudobých klimatických změnách; upozornil na nedoceňovaný význam sociálního učení Církve, k němuž přispěl již 5 encyklikami papež František; encykliku Laudato sí bohužel znevažují mj. někteří katolíci; manifestací chystaných na 24. května (v den 4. výročí jejího podpisu) by se mělo využít především k propagaci této encykliky naléhající na dialog kompetentních vědců a na důležitost integrální ekologie (zcela odlišné od ekologických směrů uznávajících výhradně vlastní názory).
 
Václav Němec, poradce výboru SKS (www.krestanstiseniori.cz)