KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2019 Zamyšlení P. Ing. Miloslava Fialy
Zpět

Zamyšlení P. Ing. Miloslava Fialy

Přidáno 4. 5. 2019
Ilustrační foto
Zamyšlení P. Ing. Miloslava Fialy, přednesené na členské schůzi SKS dne 13.4.2019, se vztahuje k dnešní situaci u nás i v Evropě.
Lk 15,11
 
Jistý otec měl hodně dětí, synů a dcer. Nejstarší dcera se jmenovala Evropa. Jednoho dne řekla svému otci: „Otče, dej mi část majetku, která mi patří.“ A otec svým dětem tedy majetek rozměnil. Za několik dnů si Evropa majetek, který jí patřil, sebrala. Odcestovala do dalekých krajin a tam celý svůj majetek prohýřila, takže jí nezůstalo vůbec nic. Když přišla doslova na mizinu, nastal ještě k tomu v té krajině velký hlad a ona se ocitla na dně. Šla tedy a uchytila se u jednoho bohatého obyvatele toho kraje, a ten ji poslal na svůj statek pást vepře. Protože měla už převeliký hlad, chtěla se najíst aspoň lusků, které žrali vepři, ale nikdo jí je nedával. Tehdy si řekla: „Kolik nádeníků má u mého otce dostatek chleba, a já tu umírám hlady. Vstanu, a půjdu k svému otci, odprosím ho a on mi jistě dá najíst jako všem svým zaměstnancům.“
 
Už-už chtěla vstát a vydat se na cestu, když se zjevili nějací „zachránci“ zleva a řekli jí: „Nemusíš nikam chodit. Podívej se, paseš stádo vepřů. My ho znárodníme, vezmeme ho majitelovi a vždycky, když budeme mít hlad, zabijeme jeden kus, uděláme si z něho dobré klobásky a budeme dlouho a bezstarostně žít.“ Když Evropa souhlasila, hned se do toho dali a začali zabíjet a hodovat. Ale Evropa nebyla ještě úplně hloupá a velmi rychle si uvědomila, že se dlouho nedá na dluh žít.
 
Proto vstala a chtěla se vrátit k Otci. Už-už byla na cestě, když vtom se objevili na scéně jiní „zachránci“. Tentokrát přišli zprava. A řekli jí: „Nemusíš se vracet k Otci a přiznat se ze svých chyb a omylů. Zvládneš to i sama, bez svého Otce. Máš přece svobodu, máš stádo vepřů; nebudeme je zabíjet, ale budeme podnikat a dělat byznys. Budeme je krmit a prodávat, hodně na tom vyděláme, a koupíme nové. Pak už nebudeme dělat nic, jen budeme pěkně točit kapitál.“ Peníze se sice točily, a dokonce i přibývaly, ale jejich hodnota postupně ubývala vlivem inflace. Zároveň – jak hodně vydělávali – každý myslel jen sám na sebe, aby co nejvíc zbohatl na úkor společníků, a pocit marnosti a prázdnoty byl u milé Evropy stále větší, takže byla nespokojená se sebou i s kapitalistickou společností. Na Evropu, která se starala o stáda vepřů, se vůbec nikdo nestaral.
 
Ale ona nebyla ještě úplně hloupá, a tak si řekla:“Kolik nádeníků má v domě mého Otce dostatek chleba, zatímco já se tady namáhám za druhé, kteří mě okrádají. Vstanu a vrátím se domů, k Otci.“ Takže vstala, ale momentálně přešlapuje na místě… Nevíme, jak se nakonec zachová a kam se vlastně vydá. Přijme nějakou nabídku od dalších tzv. „zachránců“, kteří přijdou s nějakým jiným nápadem, anebo se přece jen vrátí k nebeskému Otci?