Zpět

25 let Evropské unie seniorů

Přidáno 3. 12. 2020
Ilustrační foto
V letošním roce si Evropská seniorská unie - ESU připomíná 25 let od svého založení v r. 1995. Mezi prvé členské organizace se řadí i Sdružení křesťanských seniorů.
ESU patří mezi největší seniorské organizace v Evropě, sdružuje 34 seniorských organizací z 27 států. Mezi základní dokumenty ESU patří Magna Charta, která vychází z křesťanských principů, především zdůrazňuje důstojnost člověka.
K listopadovému výročí 2020 se konala video-konference k otázkám etické dimenze v politice, výročí připomíná i ESU Newsletter, který je pravidelně publikován na webových stránkách SKS.