KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2020 Předvánoční úvaha 2020 P. Ing. Miloslava Fialy
Zpět

Předvánoční úvaha 2020 P. Ing. Miloslava Fialy

Přidáno 15. 12. 2020
Ilustrační foto
 Pomalu nám končí jeden rok, aby nám připomněl, jak ten čas letí…
Čím jsme starší, tím víc podléháme dojmu, že dny a měsíce se nějak zkracují a čas ubíhá stále rychleji. Ale vždyť i všechno kolem nás běží o překot, valí se na nás tuny informací, stále se odehrává mezi jednotlivci, stranami a státy boj o místo na slunci, a lidé se přestávají navzájem chápat. Všichni spěchají, přestávají rozumět sobě i druhým a nemají proto čas odlišovat dobro od zla, pravdu od lži. V pařížském Louvru je vystaven slavný obraz Mony Lisy, ke kterému směřují kroky tisíců návštěvníků. A pod ním je v několika jazycích nápis: „Pokračujte dál, nezastavujte se!“ Je to na první pohled absurdní požadavek, ale pro naši dobu typický, protože pohání člověka, aby neuvažoval a nechal se zaplavit stále novými dojmy.
 
Jenže na samém začátku biblické zvěsti čteme, že Bůh všechno stvořil a viděl, že je to dobré, tedy i vesmír a naše země a všechno živé, i čas šesti tvůrčích dnů a sedmý den odpočinku. Stanovil střídání dnů a nocí, oběh planet kolem Slunce, účelnost a logický řád přírodních dějů, uspořádání lidského těla i plynutí pozemského času. Nespěchal přitom, vždyť i věda připomíná obrovskou délku vývojových etap. Je v tom příklad i výzva, abychom se občas zastavili a nepodléhali panickému útěku od reality, i když nás obklopují viry hmotné i nehmotné. A takto zklidněni se připravili na oslavu Narození betlémského Dítěte a spolu s anděly přivítali příchod nehynoucí naděje, lásky, pravdy a Božího přátelství na tento svět. A takto zklidněni odmítli všechno nízké, zlostné a malicherné.
 
Ostatně v tom smyslu nás jako bratry a sestry podporuje (nejen v čase předvánočním) i Sdružení křesťanských seniorů.