Zpět

Už třetí výzva

Přidáno 26. 5. 2021
Ilustrační foto


Ve dnech 8. a 9. října tohoto roku zahájí papež František tříletý synodální proces, ve kterém se má angažovat Boží lid. První zprávu o této světové církevní události zveřejnila vatikánská média 21. května 2021. Se zapojením laiků do církevních konzultací máme z minulosti dvě větší zkušenosti. První byl český Plenární sněm (1997–2005) a druhou vypracování Dotazníku před biskupskou synodou o rodině (2015). Zkušenosti z obou událostí můžeme nyní využít při „konzultacích Božího lidu“.
 


Plenární sněm Katolické církve v ČR vyhlásili naši biskupové v roce 1997. Vzniklo několik set sněmovních kroužků, které se s velkým nadšením pustily do práce. Během šesti let vznikly podklady pro řadu dokumentů, které byly projednávány na dvou zasedáních biskupů. Na závěrečném zasedání v roce 2003 na Velehradu se však stalo něco, co dosud nebylo vysvětleno: některé materiály byly před hlasováním staženy a jejich projednávání tak skončilo. Tak přišla vniveč několikaletá práce sněmovních nadšenců. Možná i to je důvod, proč se závěry Plenárního sněmu ve větší míře nepromítly do církevní praxe. Přesto vlastní práce kroužků, hledání nových řešení zůstanou v myslích a srdcích těch, kteří se na nich podíleli. Druhou událostí, na které se mělo podílet co nejvíc věřících, byla příprava synody o rodině. O Vánocích 2014 papež František všechny věřící vyzval, aby se zamysleli nad rodinou a jejími problémy a své zkušenosti předali formou vyplněného Dotazníku do Vatikánu. Bylo to něco neobvyklého, že si s tím naši církevní představitelé nevěděli moc rady. Ti, kteří se chtěli zapojit, marně čekali na český překlad. Jak už to u nás bývá, mně se podařilo získat text „přes známé“ někdy koncem ledna. Oficiální materiál zveřejnila ČBK v únoru, ale to již hořel termín pro odevzdání. S velkým úsilím jsme v rámci Sekulárního františkánského řádu odpovědi vypracovali a těsně před termínem odeslali. Dodnes ale nevíme, jaké odpovědi byly z našich textů vybrány a odeslány do Říma.

Nyní stojíme před třetí výzvou Božímu lidu, aby se zapojil. Jak uvedl kardinál Mario Grech, sekretář synody: „Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev“. I když dosud neznáme požadavky ani organizaci celé akce, můžeme už nyní přemýšlet nad našimi zkušenostmi z života víry ve farnostech nebo v různých společenstvích. Jistě každý z nás máme nějaké dobré nápady. Můžeme se ptát svých pastýřů, jak si naši práci představují, jak bude zabezpečena a co se od nás očekává. Také bychom měli požadovat, aby výsledky za naše diecéze byly zveřejněny. S prací můžeme začít hned, třeba s předáváním zkušeností z práce sněmovních kroužků.

Informace o nové formě biskupské synody: https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-05/nova-forma-biskupske-synody.html

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-05/papez-zahajil-akcni-platformu-iniciativ-v-duchu-encykliky-laudat.html

Plenární sněm: snem.cirkev.cz

Modleme se, aby se tato událost století zdařila.

Jiří Šenkýř, květen 2021