KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Myšlenky a názory 2021 Všem členským organizacím EAPN ČR, z.s.
Zpět

Všem členským organizacím EAPN ČR, z.s.

Přidáno 12. 4. 2021
Ilustrační foto
Vážená paní, vážený pane,
 
nedávno jsme vstoupili do druhého roku pandemie koronaviru, která výrazně ovlivnila také působení nevládních organizací včetně členských organizací EAPN ČR. Mnohé z nich nabízely při pandemii pomoc již od března minulého roku. Dovolte mi nejprve, abych poděkoval i Vaší organizaci a Vám osobně a popřál Vám v tomto roce dostatek sil pro zvládnutí obtížných důsledků pandemie, které jsou ještě před námi.

Obracím se na Vás z pověření Výkonného výboru EAPN ČR, z.s., abych Vás informoval o činnosti EAPN ČR v poslední době. Naše členství v celoevropské síti EAPN (European Anti Poverty Network) umožňuje, abychom strategické cíle EAPN ČR mohli naplňovat nejen na úrovni národní, ale též mezinárodní. Přitom vycházíme ze Strategie EAPN ČR, kterou jsme nedávno aktualizovali a posílám Vám ji v příloze.

Zajištění důstojného minimálního příjmu pro všechny prosazujeme formou závazné směrnice, která určí stejná pravidla pro členské státy Evropské unie. V minulém roce jsme se obrátili na předsedu vlády i ministryni práce a sociálních věcí s výzvou, aby podpořili její schválení, a aktualizovali jsme k tomu náš dokument. K ukončení bezdomovectví požadujeme přijetí zákona o sociálním bydlení, který zaručí dostupné bydlení pro všechny obyvatele ČR, a umožní předcházet ztrátě bydlení. S 41 organizacemi a více než 60 jednotlivci, kteří jsou spolu s námi členy Platformy pro sociální bydleni, postupujeme společně nejen v problematice bydlení, ale také v našem dlouholetém úsilí o zlepšení podmínek pro řešení dluhů a pomoc lidem v exekucích. V současné době prosazujeme zejména změnu zákona, která lidem s více exekucemi zajistí jejich projednávání u jednoho exekutorského úřadu co nejblíže jejich bydlišti. S Platformou pro sociální bydlení v posledním roce důrazně požadujeme, aby fondy Evropské unie umožnily i nadále financovat sociální projekty nevládních subjektů alespoň v dosavadním rozsahu. V této věci jsme spolupodepsali 7 dopisů představitelům státu i Evropské unie, naše zástupkyně Iva Kuchyňková, členka Výkonného výboru EAPN ČR a celoevropské Pracovní skupiny pro inkluzívní strategie EU, se účastnila opakovaných jednání s českým premiérem i dalšími politiky, která stále pokračují. Usilujeme také o kvalitní a udržitelné zaměstnání pro všechny lidi, podporujeme opatření předcházející tzv. energetické chudobě (zadlužení a sociálnímu vyloučení v důsledku využívání životně důležitých energetických zdrojů), podporujeme zlepšení životních podmínek rodin s dětmi, zejména v případě osamělých rodičů…. Podrobnější informace k naší činnosti naleznete na webových stránkách EAPN ČR: www.eapncr.org .

Abychom mohli ještě lépe a účinněji obhajovat zájmy a požadavky členských organizací EAPN ČR, rádi bychom s Vámi více a úžeji spolupracovali a spolu s Vámi nalezli nové formy a metody našeho efektivnějšího působení v zájmu snadnějšího prosazení společných požadavků. Rádi bychom od  Vás získali podněty z regionů, příklady "dobré praxe" a s podněty seznamovali českou veřejnost i politiky.

Věříme, že spolupráce s Vámi pomůže splnit cíle naší sítě. Probíhající pandemie koronaviru nám nyní neumožňuje se s Vámi osobně setkat. Chtěli bychom takové setkání uskutečnit jakmile to epidemická situace umožní. Již nyní nám však prosím pošlete Vaše sdělení prostřednictvím sociálních sítí (web, Facebook, email), popřípadě telefonicky. Budeme-li pořádat aktivity a akce společně, bude jejich efekt větší a lépe dosáhneme toho, co od nich očekáváme. Rádi budeme ještě více než dosud propagovat Vaše akce i Vaši práci.

V minulém roce jsme vstoupili do debaty s občany o budoucnosti Evropské unie, která bude celoevropsky oficiálně zahájena v květnu tohoto roku. EAPN ČR poskytuje této debatě komunikační a organizační podporu. Některé nevládní organizace se již přípravné fáze této debaty od minulého roku účastní. Vyzýváme také vás, abyste se do této debaty zapojili, pokud se jí zatím neúčastníte.  Informace k tomu jsou na webu: www.eapncr.org/…ata .

Závěrem mi dovolte, abych Vám před nadcházejícími velikonočními svátky popřál, aby Vás naděje vzkříšení posilovala nejen ve velikonoční dny, ale dávala Vám sílu v  celém tomto tak náročném roce

Srdečně Vás pozdravujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Z pověření Výkonného výboru EAPN ČR

PhDr. Karel Schwarz,
předseda EAPN ČR, z.s.