KDU.breadcrumbs.homeKluby Praha 11 - Jižní město Farní zájezd do Kadaně, Jirkova, na Červený Hrádek a do Hory sv. Kateřiny
Zpět

Farní zájezd do Kadaně, Jirkova, na Červený Hrádek a do Hory sv. Kateřiny

Přidáno 13. 11. 2018
Ilustrační foto
Sešli jsme se jako vždy na našich farních zájezdech u Komunitního centra Matky Terezy na Hájích dne 13. října 2018 v 7 hodin ráno. Po chvíli přijel autobus, do něhož jsme nasedli a vydali jsme se na cestu na Teplicko. Meteorologové předpovídali krásné počasí, byli jsme uprostřed babího léta.
Asi po půl hodině jízdy nás jáhen přivítal a pomodlili jsme Otče náš a Zdrávas Maria. Potom nám oznámil kudy povede naše trasa. Dozvěděli jsme se, že pojedeme do Kadaně, dále pak do Jirkova, na Červený Hrádek a do Hory sv. Kateřiny. Asi po 2 hodinách jízdy jsme přijeli do Kadaně, kde prvním místem, které jsme navštívili, byl městský park, kde roste plno cizokrajných stromů. Prošli jsme tímto parkem a vydali jsme se do kopce k Františkánskému klášteru. Františkánský klášter je naší významnou kulturní památkou. V tomto klášteře jsme shlédli rajský dvůr, cely řeholníků v 1. patře, nádherné sklípkové klenby a nakonec kostel, který se momentálně renovuje.  Pan průvodce, který nás klášterem provázel, nám řekl spoustu zajímavostí o tomto klášteře.
V Kadani je překvapivě velké množství památek, které jsme bohužel z časových důvodů nestihli navštívit a prohlédnout. K nejznámějším památkám Kadaně patří Kadaňský hrad, dálek pak Brána Svatých, Sloup nejsvětější Trojice, Katova ulička, která je nejužší ulicí v ČR, Ptačí domky, v kterých bydlívali řemeslníci a další a další památky. Po návštěvě Františkánského kláštera, jsme se v Kadani zastavili na oběd.
Svíčková či řízek se šťouchanými brambory chutnaly ve stylové restauraci báječně. Ještě bych chtěla podotknout, že o Kadani a okolí píše známý spisovatel Václav Řezáč. Nejznámější jsou jeho romány Nástup a Bitva.
 Další město, které jsme navštívili, byl Jirkov, krásné to městečko. Navštívili jsme kostel sv. Jiljí. Tímto kostelem nás provázela jedna paní z tamější farnosti. Tato paní nás potom pozvala na faru, kde pro nás připravila báječné pohoštění, které se skládalo ze dvou bábovek, medových perníčků a dále kávy a čaje. Každý si dal, na co měl chuť. Paní nám též ukázala sošku Panny Marie. Touto soškou nám jáhen Pavel požehnal. Jáhen Pavel nám též řekl, že město Jirkov bývalo v zimě zimoviště cirkusu Kludský. Pan Kludský byl slavný rodák tohoto města.
Z Jirkova jsme odjížděli do Červeného Hrádku. Na místě Červeného Hrádku byla kdysi tvrz, později Hrad a nakonec zámek. Tento zámek je umístěn v nádherném parku, který hrál ostatně jako park v Kadani všemi podzimními barvami. Měli jsme štěstí. Na zámku se konala svatba a na ní bylo pozváno kolem sta svatebčanů . Nakonec nás  ještě paní průvodkyně pozvala na vánoční zvyky, které budou o všech adventních nedělích na zámku Červený Hrádek praktikovány.
Posledním místem, které jsme o našem farním zájezdu navštívili, byla obec Hora svaté Kateřiny. Na vrchu této obce je rozhledna. Z této rozhledny je krásný rozhled do kraje, jak do Čech, tak do sousedního Německa. Pozoruhodný je zde též kostel sv. Kateřiny, který je bohužel ve špatném stavu. Čeká jej rozsáhlá rekonstrukce.
Zájezd na Teplicko se velice vydařil. Vraceli jsme se domů se spoustou dojmů. Za to vše patří dík našemu jáhnovi Pavlovi a Ireně Řivnáčové.
Jiřina Švejdová