KDU.breadcrumbs.homeKluby Praha 11 - Jižní město Setkání zástupců SKS s P. M. Špilarem v KCMT
Zpět

Setkání zástupců SKS s P. M. Špilarem v KCMT

Přidáno 12. 2. 2022
Ilustrační foto
Setkání se uskutečnilo v pátek 4. 2. 2022 v kanceláři KCMT. Setkání se zúčastnili zástupci SKS: Doc. Lidmila Němcová, Ing. Karel Tomek, Ing. Irena Řivnáčová, Mgr. Pavel Urban a Jiřina Švejdová.
Jednání zahájila předsedkyně celostátního SKS Doc. Lidmila Němcová. Seznámila P. Špilara s činností Sdružení křesťanských seniorů, kdy vzniklo a kdo ho vedl zpočátku. Předala mu při té příležitosti 20 sborníků, které byly vydány koncem minulého roku k 20. výročí vzniku této organizace. Tyto Sborníky dostal pan farář k rozdání ve farnosti. V tomto Sborníku je podrobně popsáno, jak to v SKS probíhá dodnes. Jsme členy Evropské Seniorské Unie, jsme zapojeni do Rady seniorů ČR. Pořádali jsme v Praze evropská setkání. Organizovali jsme pro seniory zájezdy, výlety, přednášky, návštěvy kostelů, atd. Zvláště chceme upozornit na setkávání Život z víry, které se koná každou středu ve farním sále u sv. Františka na Chodově. Setkání jsou otevřena každému, kdo se chce blíže seznámit se základy křesťanského učení, s Tomášem Akvinským, svatým Augustinem a dalšími osobnostmi křesťanského života.
Potom promluvil Ing. Tomek, který má na starosti financování těchto akcí. Bohužel poslední 2 roky byly naše akce přerušeny kvůli Covidu. Doufáme, že budou moci letos pokračovat.
V naší republice fungují kluby SKS – teplický, rokycanský, zlínský, ve Žďáru nad Sázavou, klub Prahy 11, který je největší v Praze. Předsedou je Ing. Karel Tomek, který nahradil JUDr. Deckera.
Pan farář kladně přistupuje k naší činnosti a podporuje tyto aktivity v naší farnosti. Naši farníci se mohou zúčastnit našich akcí a do Sdružení se mohou přihlásit za členy.
Rádi přijmeme další členy.
Informace a příp. přihlášky lze získat u Ing. Karla Tomka, mobil: 734 100 831
                                                               a Jiřiny Švejdové, mobil: 606 486 848
 
Za výbor klubu SKS: Jiřina Švejdová