KDU.breadcrumbs.homeKluby Praha 11 - Jižní město Vzpomínka na Drážďany, zájezd s chodovskou farností
Zpět

Vzpomínka na Drážďany, zájezd s chodovskou farností

Přidáno 5. 1. 2018
Ilustrační foto
Na farní zájezd jsme se vydali v sobotu dne 16. prosince 2017.
Sraz byl jako vždy u Komunitního centra Matky Terezy na Hájích v 7 hodin ráno. Vyjeli jsme v 7.15 a vydali jsme se směr Terezín a Teplice. Česko-německé hranice jsme přejížděli na Cínovci, kde tehdy ležel sníh. Odtud jsme pokračovali do Drážďan.
Jáhen Pavel nás jako vždy přivítal a pomodlili jsme se Otče náš a Zdrávas Maria. Také jsme poprosili sv. Krištofa, patrona cestovatelů, za zdar naší cesty.
Asi po hodině cesty se slova ujala naše paní průvodkyně, která nám řekla dopředu spoustu zajímavostí o Drážďanech. Do Drážďan jsme dojeli asi po 2,5 hodinách z Česka.
V Drážďanech jsme zaparkovali u Zwingeru, odkud nás paní průvodkyně vedla do centra a ještě asi hodinu nám povídala o všech možných drážďanských památkách, což bylo pro nás velice cenné.
Šli jsme kolem opery, dále kolem kostela Sv. Trojice, dále ulicí, kde jsou namalováni významní němečtí panovníci. Nejznámější jsou 3 Augustové. Zvláště druhý a třetí se zasloužil o drážďanskou sbírku obrazů, které jsou vystaveny ve Zwingeru.
Dále jsme potom šli kolem znovupostaveného kostela Frauenkirche, který byl za bombardování Drážďan v r. 1945 rozbořen. Znovu postaven byl před pár lety. Vypadá teď velice impozantně. Také jsme šli kolem řeky Labe. Nakonec jsme se rozloučili u vánočních trhů, kde už byl rozchod. Rozdělili jsme se dle svého uvážení do několika skupin a každý z nás si vychutnával drážďanské odpoledne po svém. Někdo navštěvoval kostely a jiné drážďanské památky, někdo si vychutnával vánoční atmosféru na vánočních trzích popíjením svařeného vína. Svařené víno Glühwein se popíjí v rozkošných vánočních hrníčcích, které si návštěvník trhů může ponechat, protože jsou zaplaceny nebo je zpět u stánku může vrátit a dostane vydané peníze zpět. Někdo si dal na trzích drážďanské klobásy Bratwurst. Někdo zašel do drážďanských kavárniček na kávu, či si zašel do obchodního domu koupit různé drážďanské speciality domů. Odpoledne jsme si v Drážďanech hezky užili.
Byla to moje třetí návštěva Drážďan s jáhnem Pavlem Urbanem a Irenou Řivnáčovou. Cestou zpět jsme se opět modlili. Musím říci, že na farní výlet do Drážďan budeme dlouho vzpomínat.
 
Jiřina Švejdová


Autorka fotografií: Halina Karpinská, členka SKS