KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Jednání zástupců SKS se SKZ SK, Bratislava 12. a 13.12.2018
Zpět

Jednání zástupců SKS se SKZ SK, Bratislava 12. a 13.12.2018

Přidáno 12. 1. 2019
Ilustrační foto

Ve dnech 12.-13. prosince 2018 se uskutečnilo dlouho připravované setkání se Združenie kresťanských seniorov Slovenska v Bratislavě.
Členy delegace SKS byl Jaroslav Hulák, Jan Kasal, Marie Volmanová a Dagmar Koutská.
Vzhledem ke sněhové kalamitě na Vysočině se nemohl bratr Kasal dopravit k rychlíku 12. prosince, a tak se cesty nezúčastnil.

Programem prvního dne byla účast na odpoledním 36. Vánočním benefičním koncertě "Úsmev ako dar, ...aby každé dítě mělo rodinu". Koná se pod patronací dvou generálních partnerů, hlavních, mediálních a řady organizací partnerských. Výtěžek je určen pro děti z Domovů i adoptovaných. Někteří z nich také na koncertu vystupovaly, zpívaly i tančily. Jednalo se vesměs o hudbu moderní, hodně hlučnou. Děti různého věku byly nadšené. Koncertem provázelo a rozhovor s účastníky vedlo osm moderátorů. Byli jsme představeni panu předsedovi vlády a několika dalším ministrům. Po ukončení jsme byli se všemi účastníky pozváni na recepci.
Druhý den jsme byli představeni zasedajícím členům Ústředí (15 členů) a poté jsme byli přítomni na pokračujícím jednání rozšířeného výboru ZKS-zástupců všech regionů. Po úvodním pozdravení předal bratr Hulák předsedovi ZKS Ing. Jozefu Mikloškovi pamětní medaili ke stému výročí založení společného státu.
Bodem jednání Ústředí byla i nominace na europoslance pro jarní volby; hlasovalo se i o udělení ceny Jana Vinčeka, ostatní nominovaní obdrželi děkovné listy.
1000 členů ZKS pracuje na klubovní, regionální a ústřední úrovni. Pořádají akce v rámci regionů, klubů i celostátní, a to nejrůznějšího druhu – poutě, sportovní soutěže, účast na Vánočních trzích, Sociálních dní, které organizuje Fórum křesťanských organizací, členem předsednictva je zástupce ZKS. Čtyři aktivní členy má ZKS v Radě vlády pro práva seniorů; pracuje i na Národním programu aktivního stárnutí na roky 2014-2020. Ve výkonném výboru ESU pracuje J.Mikloško a M.Němeček. Všechny informace a činnost je podrobně popisována v kvalitním časopise " Generácie", který vychází za pomoci soukromé rodinné firmy. Na časopis i na ostatní akce žádají na všech úrovních o dotace z MPSV, krajů a měst, sledují výzvy k projektům. Poštovní banka ERA – na třígenerační program. Všechny regionální organizace platí Ústředí příspěvky, ZKS samozřejmě pak ESU. Ke všem volbám půjdou aktivně.
Z časových důvodů jsme museli odmítnout pozvání na prohlídku vánočních trhů, kterých se aktivně zúčastňují i regionální ZKS.
Všichni tři delegáti jsme závěrem poděkovali za milé přijetí a péči, kterou našemu slovenští kolegové setkání věnovali, zejména Ing. Turega a Ing. Mikloško a popřáli si vzájemně požehnané Vánoce a nový rok.
Naše společné diskuze pokračovaly také při obědě, ale celkem jsme museli již spěchat na nádraží. Těšíme se na další spolupráci, kterou bude dohodovat ústředí obou našich křesťanských organizací.
Dagmar Koutská