KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2019 Členská schůze Sdružení křesťanských seniorů, 13.4.2019
Zpět

Členská schůze Sdružení křesťanských seniorů, 13.4.2019

Přidáno 3. 5. 2019
Ilustrační foto
Dne 13. dubna 2019 se v Praze v Paláci Charitas konala členská schůze Sdružení křesťanských seniorů za přítomnosti předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, europoslance Tomáše Zdechovského a kandidátky do EP Niny Novákové.

Program:
• Zahájení - doc. Lidmila Němcová, předsedkyně SKS
• Duchovní slovo - P. Ing. Miloslav Fiala
• Volby do Evropského parlamentu - beseda s europoslancem Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomášem Zdechovským
• Zpráva o činnosti SKS a ESU - Lidmila Němcová
• Zpráva o hospodaření SKS a revizní komise - Ing. Karel Tomek, Marie Volmanová
• Do další stovky let lidovecké politiky – Mgr. Ing. Jan Kasal
• Diskuse
• Závěr


USNESENÍ z členské schůze Sdružení křesťanských seniorů, konané 13.4.2019 v Praze

Členská schůze SKS schvaluje:
• Zprávu o hospodaření SKS v roce 2018, přednesenou Karlem Tomkem
• Zprávu revizní, přednesenou Marií Volmanovou

Členská schůze SKS bere na vědomí:
• Informace o volbách do Evropského Parlamentu, přednesené Tomášem Zdechovským a Ninou Novákovou
• Přednášku ke 100. výročí založení Československé strany lidové, přednesenou Janem Kasalem
• Informace předsedy KDU-ČSL Marka Výborného
• Výzvu Evropské seniorské unie k volbám do evropského parlamentu

Členská schůze SKS doporučuje:
• Zvýšit informovanost veřejnosti o SKS v radiu Proglas, TV Noe a Katolickém týdeníku
• Rozšiřovat činnost SKS zakládáním nových Klubů a propagací webu www.krestanstiseniori.cz
• Členům SKS, aby zapisovali své vzpomínky z dob minulých pro budoucí generace

Členská schůze SKS děkuje:
• P. Ing. Miloslavu Fialovi za jeho duchovní slovo.