KDU.breadcrumbs.homeKluby Praha 11 - Jižní město Farní zájezd do Kudowy Zdroj, Hronova, Broumova a Police nad Metují
Zpět

Farní zájezd do Kudowy Zdroj, Hronova, Broumova a Police nad Metují

Přidáno 30. 4. 2018
Ilustrační foto
Na farní zájezd do Kudowy Zdroj, Hronova, Broumova a Police nad Metují jsme se vydali dne 21. dubna 2018 v 7 hodin ráno od Komunitního centra Matky Terezy na Hájích. Jáhen Pavel nás jako vždy přivítal, řekl nám, že má pro nás překvapení, že navštívíme polskou Kudowu Zdroj, kde je možno si nakoupit drobné dárky, čokoládu, čokoládové bonbony a občerstvení, což jsme přivítali. Kudova Zdroj původně nebyla na programu. Potom jsme se pomodlili za zdar naší cesty.
Po modlitbě v 7.45 hodin se ujala slova naše paní průvodkyně, která mluvila o nejúrodnějších místech v Čechách, která se bohužel v poslední době devastují. Jsou to místa kolem Brandýsa nad Labem a Sadské. Dále mluvila o tomto kraji, že zde už v minulosti žili vodní ptáci (kachny). Panovníci sem proto rádi zajížděli na lov. Známé v tomto kraji je též lázeňské místo Poděbrady, kde se léčí srdeční choroby. Tento kraj byl také krajem bitev. Bojovalo se zde už za Marie Terezie – 7letá válka, dále bitva u Hradce Králové. V loňském roce jsme slavili 300 let od narození Marie Terezie.
Dále jsme se dozvěděli, že Karel VI, otec Marie Terezie, neměl mužského potomka, tak se jeho dcera Marie Terezie stala císařovnou.  Dále jsme se dozvěděli, že její manžel Štěpán Lotrinský se musel vzdát svého Lotrinska ve prospěch Francie. Po smrti svého otce, Karla VI. Se Marie Terezie ocitla v pozici královny – království Čechy, Morava, Rakousko, Slezsko. Marie Terezie měla 16 dětí.
Paní průvodkyně se hezky poslouchala, když nám povídala zajímavosti z historie tady toho kraje. Vše zde nemohu vypsat a tak jsme dojeli přes polské hranice do Kudowy zdroj. Kde jsme dostali 1 hodinu času na nákupy na tržišti. Většinou všichni nakupovali čokoládové bonbony a kytky, které jsou zde velice levné.
Z Kudowy Zdroj jsme přes Dobrošov dojeli do Hronova, do rodného města spisovatele Aloise Jiráska, kde je jeho socha a rodný domek. Bohužel do rodného domku Aloise Jiráska jsme se nedostali, protože nám nepřišel hronovský průvodce. Tak jsme se před domkem alespoň vyfotili. Od naší paní průvodkyně jsme se dozvěděli, že otec Aloise Jiráska měl v Hronově pekařství. Dále také, že se v Hronově narodili Helenka Čapková a Josef Čapek. Také jsme navštívili Hronovský kostelík Všech svatých a hřbitov, který je na kopečku nad Hronovem. U kostela je též pozoruhodná napůl dřevěná pozdně renezanční zvonice.
Z Hronova jsme potom jeli do Broumova. Broumov je nádherné město, kde je spousta pozoruhodností. V Broumově jsme zaparkovali na parkovišti před hradbami a odtud jsme šli kolem kostela sv. Petra a Pavla na hlavní náměstí. Odtud potom přes náměstí s kašnou na oběd do restaurace Alka. Oběd byl výborný, výběr z několika jídel. Já a moje kamarádka jsme měli svíčkovou. Po obědě jsme navštívili broumovský klášter, skvost české architektury, kde je úžasná knihovna.
Během druhé poloviny 19. století z Broumova odešla skupina převážně německých obyvatel, která následně založila osadu Nueva Braunau (Nový Broumov) v Chile
Z Broumova jsme se potom už pomalu vraceli do Prahy. Cestou jsme ještě navštívili dřevěný kostelík se hřbitovem. Hřbitovní kostel Panny Marie byl několikrát přestavován. Pozoruhodná je zde socha panny Marie ze 16. století a dále obraz vzkříšení Lazara z roku 1742.
Posledním městem, které jsme navštívili, byla Police nad Metují. V Polici nad Metují jsme byli provedeni klášterem a také nám tamní farář řekl něco o kostele Nanebevzetí panny Marie, kde byla potom mše svatá. Někteří z nás se jí zúčastnili. Ostatní si sami ještě prošli město, šli na zmrzlinu a prošli si další památky, třeba starou školu, která se zde zachovala.
Na tomto zájezdě jsme toho opravdu hodně viděli. A ještě bonbónek zájezdu. Na cestě z Police nad Metují s námi ještě pan řidič zajel k 500 let staré lípě, kterou jsem vyfotila.
Za všechny ty památky a zajímavosti zájezdu bych chtěla poděkovat Ireně Řivnáčové, jáhnu Pavlu Urbanovi a naší paní průvodkyni.
Jiřina Švejdová