Zlín

Klub křesťanských seniorů Zlínského kraje

Klub Křesťanských seniorů se sešel na své výroční členské schůzi. Mimo jiné byla zhodnocena dosavadní činnost klubu a stanoven plán pro rok 2024. Dokumenty naleznete na odkazech níže na této stránce.
VCS_Zlin.jpg

Poznáváme město Trenčín

Poznáváme město Trenčín – to byl název jednodenní návštěvy Trenčína, kterou organizoval Klub Křesťanských seniorů ve spolupráci s KDU-ČSL Zlínského kraje. KKS Zlínského kraje po svém vzniku navázal v rámci příhraniční spolupráce kontakt se Sdružením křesťanských seniorů Trenčínského kraje. A jednou ze společných akcí byla právě tato návštěva. Přátelé z Trenčína přichystali našim členům i příznivcům (a bylo jich 45) bohatý program. Komentovaná prohlídka historické části města Trenčína v režii členky SKS Trenčín paní Edity Krchové, milé přijetí s občerstvením, které připravily členky klubu v Centru pro rodinu a vyvrcholením dne byla prohlídka monumentální dominanty Trenčína – Trenčínského hradu a na závěr občerstvení v kavárně hotelu Elizabeth. Celý den nás doprovázeli a o naše pohodlí a potřeby se starali předsedkyně SKS paní Anna Plánková i další členové SKS Trenčína. Srdečně přijetí a vzorná organizace dne jsou důkazem přátelských neformálních vztahů mezi našimi členy a Slovenskými přáteli. Tato návštěva byla jen jednou z mnoha společných akcí, které pořádáme a těšíme se na další spolupráci a zase na oplátku návštěvu našich přátel z Trenčínského kraje u nás.
Trencin.jpg

Světový den prarodičů a seniorů

V kostele Narození Panny Marie ve Štípě byla 23. 7. 2023 od 10:30 hodin sloužena mše svatá za prarodiče a seniory.
Na mši svaté se podílí Klub křesťanských seniorů Zlín. Klub křesťansťanských seniorů Zlín se aktivně zapojil při Světovém dni prarodičů a seniorů ve Štípě.

Trenčín Skalka

19. června 2023 vykonali členové Sdružení křesťanských seniorů Slovenska a delegace SKS z naší země pouť. Na starobylém poutním místě Skalka u Trenčína si společně připomněli nejstarší křesťanské dějiny. Mši svatou vedl nitranský biskup Beňo, který ještě strávil další hodinu v rozhovorech se seniory.

Delegaci klubu SKS Zlínsko vedla Karla Vrlová. Předsedkyně SKS Nina Nováková ve svém projevu tlumočila nejen pozdrav SKS v naší zemi, ale také pozdrav z jednoho z nejstarších poutních míst v Čechách, ze svatováclavské a mariánské Staré Boleslavi. V závěru poprosila všechny přítomné o modlitbu za dar moudrosti pro politiky v ČR i na Slovensku.

Neformální část setkání zástupců obou organizací byla velmi pracovní. Plánovali jsme českou účast na Československé mezinárodní konferenci a na volebním zasedání ZKS ve dnech 12. a 13. září 2023.

„Jsem velmi vděčná místopředsedkyni ZKS paní Gregušové za nabitý program, který pro mě připravila. Nepromarnila jsem ani minutu a viděla jsem poutnickou jeskyni, zbytky jezuitského kláštera i kostel Nanebevzetí Panny Marie v srdci Trenčína. Těším se, že se v Trenčíně uvidíme znovu v září“, uzavírá návštěvu u přátel Nina Nováková.
 
Skalka.jpg
 

Společná akce KKS Zlín a SKS Trenčín

V sobotu 27.5.2023 jsme se zúčastnili „Výšlapu na Radhošť“ spolu s 50 členy Sdružení křesťanských seniorů z Trenčína. Celou akci zaštiťovala Krajská organizace KDU-ČSL a Jednota Orel Zašová. Zahájení se konalo u nově vystavené chaty Libušín na Pustevnách. Milé přivítání pro slovenské partnery zaznělo od Michaely Šojdrové, europoslankyně a poděkování za pozvání a pozdrav pronesla i předsedkyně SKS Trenčín p. Plánková.
Bylo připraveno malé pohoštění, káva, koláčky a typické valašské jídlo - domácí chléb a tvaroh. Po té následovala komentovaná prohlídka nově vystavené chaty Libušín a výstavy historie vyhořelého stavení.  Z ochozu byl krásný výhled na celé Pustevny.
Po té jsme se společně vydali na pěší túru z Pusteven ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště s mezizastávkou u sochy Radegasta.
V kapli byla rovněž připravena komentovaná prohlídka historie kaple a pak následovala mše svatá.
Po skončení mše svaté a zhotovení fotodokumentace jsme se vydali na zpáteční cestu. Celou akci provázelo nádherné slunné počasí, které umocnilo zážitek z překrásného dne, který byl bohatý na sílu Ducha a krásné jarní přírody.  
Vrlová Karla
předsedkyně KKS Zlín
 

Holešovský zámek – setkání KKS Zlín se členy SKS Slovenska

26. srpna 2022 jsme se zúčastnili akce pod záštitou poslankyně M. Šojdrové „Setkání členů a příznivců KDU-ČSL“ pod názvem „Evropa náš bezpečný domov“ a „Rodina v centru pozornosti“ v Holešově.
 Již tradiční setkání, které probíhá každý rok se tentokrát uskutečnilo v prostorách hlavního sálu Holešovského zámku. Na celodenním semináři, spojeném s kulturním a doprovodným programem byli pozváni též členové naší krajské organizace Klubu křesťanských seniorů Zlín. Velkému zájmu se těšil i doprovodný program – krásná výstava panenek v prostorách zámku, prohlídka zámecké zahrady, prohlídka židovských památek v Holešově – komentovaná prohlídka Šachovy synagogy a židovského hřbitova.
Na akci byli též pozváni naši přátelé – členové Sdružení křesťanských seniorů ze Slovenska. Svoji účast potvrdilo a také se nakonec zúčastnilo více než 60 členů. Video zdravici přednesla též poslankyně Evropského parlamentu Slovenské republiky Miriam Lexmann.
Celodenní seminář včetně oběda i doprovodný program byl zcela v režii poslankyně EP Michaely Šojdrové, za což jí patří velký dík!
Vaculínová Karla
Vrlová Karla
IMG_20220826_093417.jpg IMG_20220826_142404.jpg
 IMG_20220826_130233_Burst01.jpg


Zápis z výroční členské schůze Klubu křesťanských seniorů Zlín, 30. listopadu 2022

VCS-Zlin-01.jpg
VCS-Zlin-02.jpg

Regionální pouť „Sdružení křesťanských seniorů Slovenska“
na Skalce u Trenčína

V pondělí 13. června 2022 jsme se zúčastnili poutě křesťanských seniorů na poutním místě Skalka u Trenčína na Slovensku. V rámci přeshraniční spolupráce jsme přijali pozvání a v počtu 12 členů Klubu křesťanských seniorů Zlín jsme se stali účastníky celého programu poutě.
Slavnostní mši svatou celebroval nitranský pomocný biskup J.E.Mons. Peter Beňo spolu s dalšími kněžími a i našim knězem Františkem Sedláčkem z farnosti Hvozdná a poutního místa Štípa, který nás doprovázel.
Všichni jsme byli velmi mile přivítáni a přijati předsedou ZKS Slovenska panem Ing. Machem, paní Gregušovou a paní Plánkovou a po obědě při kávě se s námi osobně setkal a pohovořil i pomocný biskup Mons. P. Beňo, který se velmi dobře zná s naším knězem Františkem. Také všichni poutníci ze Slovenska nás vítali a provázeli celý den úsměvem.
Bylo úžasné vidět a být součástí velkého množství seniorů, kteří se modlí za sebe, své rodiny, zemi a celý svět.
Jak předseda ZKS Slovenska Ing. Mach, tak i já jsme ve svých proslovech a zdravicích použili slova papeže Františka, které zdůraznil při oslavě světového dne prarodičů a seniorů. Cituji: „Modlitba prarodičů a seniorů je velkým darem pro církev samotnou. Je to obrovské bohatství a velká injekce moudrosti pro celou lidskou společnost, zejména pro tu, která je nyní příliš zaneprázdněná, schvácená a rozštěpená.“
„Senioři se stávají nezbytným článkem řetězce v rodinách při výchově dětí a dospívajících k víře. Jsou přítomností a zítřkem církve.“
Ještě jednou děkujeme organizátorům za pozvání a těšíme se na další společná setkání.

Karla Vrlová, předsedkyně KKS Zlín

ucastnici-KKS-Zlin.png
predsedkyne-KKS-Zlin-karla-Vrlova.png
msi-celeberoval-mon-Beno.png

 

Mezinárodní setkání Klubů křesťanských seniorů Zlín a Trenčín.

Dne 31. 3. 2022 se uskutečnilo ve Zlíně první osobní mezinárodní setkání Klubů křesťanských seniorů Zlín a Trenčín. Naše pozvání přijala místopředsedkyně ZKS Slovenské republiky paní Marta Gregušová, dále pak předsedkyně KKS Trenčín paní Anna Plánková a paní Edita Krchová, která má v klubu Trenčín na starosti vzdělávání a kulturu. Za KKS Zlín se jednání zúčastnili předsedkyně KKS Zlínského kraje Karla Vrlová a členové výboru Karla Vaculínová, Miroslav Válek a Jolana Nováková.

Po vzájemném představení přítomných a stručné informaci o vzniku a činnosti zlínského klubu (naše činnost se z důvodu „pandemie“ prakticky teprve rozjíždí), nás slovenští přátelé seznámili s činností ZKS Slovenska a hlavně s činností klubu v Trenčíně, se kterým bychom rádi úzce spolupracovali. Tento klub je největším klubem na Slovensku, má okolo 300 členů a byl založen již před 24 lety, přičemž jejich činnost se řídí záměrem „zabezpečit duchovní a hmotné dobro starší generace“.

Činnost v klubu mají rozdělenou na oblast duchovní, sociální a charitativní, vzdělávací a kulturní, sportovní činnost, turistiku a celkové upevňování zdraví. Organizují vzpomínkové akce a slavnosti, nezapomínají na jubilanty, věnují se i brigádnické činnosti a vše pak publikují v časopise „Generácie“. Výčet jejich aktivit je úžasný, a mají náš velký obdiv a úctu. Jsou pro nás a naši práci velkou inspirací. 

Vyměnili jsme si vzájemné pozvání na akce pořádané u nás i na Slovensku, a nabídli jsme také pomoc při zajištění poznávacích zájezdů do Zlínského kraje. Budeme se těšit na společná setkání členů našich klubů.

Po obědě jsme pak absolvovali malou procházku po Zlíně a zakončili jsme ji návštěvou vyhlídkové terasy v budově „21“ a shlédli město Zlín z ptačí perspektivy. Je škoda, že nám nepřálo počasí, pršelo a foukal studený vítr. Na závěr našeho programu jsme pak společně navštívili poutní místo ve Štípě, kde nás uvítal farář – Otec František. Osobitým a poutavým výkladem nám pak přiblížil jak historii, tak i současnost poutního kostela Panny Marie i starého kostelíka.

Jsem přesvědčena, že jak pro nás, tak i pro naše slovenské přátele bylo setkání příjemné a inspirativní. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Vrlová Karla

 
Karla Vrlová
předsedkyně SKS Zlín
Karla Vaculínová
pokladní SKS Zlín