KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2022 Kulatý stůl: Senioři aktuálně IV.
Zpět

Kulatý stůl: Senioři aktuálně IV.

Přidáno 2. 12. 2022
Ilustrační foto


Senioři představují čtvrtinu populace a, stejně jako lidé v celé společnosti, také oni se navzájem odlišují svými názory, socio-ekonomickým postavením, vzděláním a zájmem o veřejné dění.
 

Téma: „Rizikové situace, při kterých může dojít k diskriminaci seniorů“
Termín: 6. prosince 2022 v čase 10:00 –12:00 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 22

Kulatý stůl si klade za cíl nejen pojmenovat aktuální problémy, s nimiž se současní senioři potýkají, ale také zachytit návrhy seniorů na celkové zlepšení života společnosti. Výstupy z kulatého stolu budou sloužit jako podněty pro výbory a komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i příslušná ministerstva.

PROGRAM:
9:30 –10:00 Registrace účastníků
10:00 –10:10 Nina Nováková, poslankyně PSP ČR, přivítání hostů, úvodní slovo
10:10 –11:00 Vystoupení hostů
11:00 –12:00 Diskuse

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu: pankovah@psp.cz do 30. 11. 2022. Vždy uveďte jméno, příjmení a organizaci. Vstup do budovy PSP ČR je možný pouze splatným občanským průkazem nebo cestovním pasem.